Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Her finner du informasjon om hvordan du kan gå fram for å få vurdert om den unge har eller er i ferd med å få en psykose. Alle som er bekymret for at de selv, noen i familien eller andre er i ferd med å utvikle alvorlig psykisk sykdom, kan ta kontakt med TOPS, som står for "tidlig oppdaging av psykose."Dette kommer fram av en brosjyre fra Helse Bergen.

 

Tidlige tegn på psykose

Tidlige tegn på psykose kan være at ungdommen isolerer seg fra familie og venner, sover dårlig, er svært trist, har vansker med å konsentrere seg, er redd for å gå ut av huset, forsømmer hygiene, jobb eller skole, er ekstremt opptatt av tema som døden, politikk eller religion, har store humørsvingninger, snakker usammenhengende, og ser andre ting andre ikke ser.

Om personen viser slike symptomer kan dette være tegn på psykose, og det er viktig å søke raskt hjelp for å få en undersøkelse. Det er også mulig at det ikke er snakk om en psykose, men i alle tilfeller vil personen ha behov for hjelp, og det er svært viktig å søke hjelp når slike symptomene er til stede.

 

Hvor skal jeg søke hjelp ved mistanke om psykose?

TOPS er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 15 og 30 år. TOPS har en vakttelefon som du kan ringe dersom du lurer på om noen du kjenner er i ferd med å utvikle psykose. TOPS møter ungdommen, gjerne sammen med foreldre eller en god venn. De ansatte på TOPS kan komme til dere, eller dere kan komme til TOPS. TOPS vurderer om den unge har eller står i fare for å utvikle psykose. Deretter vil den unge og familien få hjelp med å få kontakt med riktig behandlingstilbud.

TOPS tilbyr veiledning både til pasienter, pårørende og behandlere i helsevesenet.

 

Sjekkliste for å vurdere om det kan være psykose

TOPS har utviklet en egen sjekkliste med spørsmål, som kan gi deg en antydning på om du trenger å være bekymret for psykose eller ikke. Her er listen:

Tidlige tegn på psykose Ja     Usikker Nei    
1. Trekker seg tilbake fra familie og venner      
2. Sover dårlig eller snur døgnet      
3. Gjør det dårligere på skole eller jobb      
4. Har problemer med å konsentrere seg og glemmer mer enn før      
5. Bryr seg mindre om egen hygiene      
6. Er redd for å gå ut av huset      
7. Får panikk, er veldig trist eller har selvmordstanker      
8. Virker likeglad eller har svingninger i humøret      
9. Hører stemmer som ingen andre hører      
10. Ser ting som ingen andre ser      
11. Er ekstremt opptatt av tema som død, politikk eller religion      
12. Tror at andre lager et komplott, spionerer på en, eller følger etter en       
13. Tror at andre vil en vondt      
14. Tror at en blir påvirket til å gjøre ting, for eksempel av fjernsyn eller radio       
15. Tror at en har spesielle evner og kan lese andres tanker      
16. Tester ut ulike rusmidler      
17. Har noen i nær familie som er alvorlig psykisk syk      

 

TOPS skriver i sin brosjyre:

Ta kontakt med TOPS dersom du har svart ja eller usikker på flere enn tre punkt. 

Dersom du har svart ja på på punkt 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller 15, vil vi gjerne at du tar kontakt selv om det er det eneste du har svart ja på. Ikke vær redd for å ringe oss!

 

Kontaktinformasjon til TOPS

TOPS skriver videre i sin brosjyre:

Ring oss, så får du vite hva du skal gjøre videre. Telefonnummer 55 95 85 85

Vakttelefonen er betjent fra klokken 9 til 15 på hverdager. Vi svarer på telefonbeskjeden innen to arbeidsdager. TOPS er en del av Avdeling Tidlig Psykose og holder til i Sandviken.

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykose