Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Schizofreni er lenge blitt sett på som en alvorlig kronisk lidelse. I en ny doktorgrad ble det funnet at noen pasienter med schizofreni blir helt friske. Graden av kognitive vansker ved sykdomsutbruddet ser ut til å ha betydning for hvordan det går på sikt.

Bilde: av Alina Grubnyak på UnsplashDette kommer fram i en nyhetssak på Morgenbladet.no, hvor de oppsummerer forskningen til Susie Fu, som disputerte den 16. mai ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo med avhandlingen Full recovery in first-episode schizophrenia. Long-term cognitive functioning and functional outcome.

 

Noen blir helt friske

Morgenbladet.no viser til at forskningen gikk over 8 år, og at en gruppe av pasientene ble helt friske. 

Ifølge Susie Fu, menes det her med tilfriskning blant annet:

De skal kunne bo selvstendig, ha en god arbeidsfunksjon uten tilrettelegging og kunne fungere godt sosialt. De skal kunne møte venner jevnlig og ha muligheten til å stifte familie eller gå inn i et kjærlighetsforhold. Til tider vil de kunne oppleve at det er vanskelig å balansere, men det vil ikke begrense dem helt i hverdagen.

Studiene til Susie Fu understreker også at schizofrene er en mangfoldig gruppe, der noen blir delvis eller helt friske, mens andre ikke blir friske.

 

Betydningen av kognitive vansker

Doktorgraden har særlig hatt fokus på hvordan kognitive faktorer som arbeidshukommelse og oppmerksomhet spiller inn i prognosen av schizofrenidiagnosen, samt hvordan slike kognitive evner utvikler seg over tid.

Fu fant at graden av kognitive vansker pasientene opplever ved sykdomsutbruddet sier noe om hvor godt pasientene klarer seg med tiden.

 

Medisiner viktig i den akutte fasen - ikke nødvendigvis på lengre sikt

Tredje studie av doktorgraden omhandlet betydningen av medisin i tilfriskningsprosessen. Susie Fu forteller om dette til Morgenbladet.no:

Medisiner er veldig viktig for å stabilisere sykdommen i den akutte startfasen. Hvis man slutter for tidlig, er det større fare for tilbakefall.

Vår studie på seks til åtte år viser at man ikke nødvendigvis trenger å gå på medisiner livet ut, at man kan opprettholde god funksjon uten vedvarende medisinbruk. Det vil alltid være risiko for å få tilbakefall, men mange rapporterer at de gjenkjenner symptomene tidligere og kommer seg tilbake fortere.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykose