Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Mange pasienter har både en alvorlig psykisk lidelse og et rusproblem. Dette kalles dobbeldiagnoser, eller samtidig Rus Og Psykiatri (ROP-pasienter). Slike pasienter har tradisjonelt vært kasteballer mellom rushjelp og psykisk helsevern - ingen har villet ta ansvaret. Nå er det utarbeidet retningslinjer for behandling av slike pasienter!TV2 Nyhetene hadde problemstillingen oppe i 2009. De konkluderte med at psykiatrien landet over opplever et kraftig økende rusproblem. Dette baserte de blant annet på en rundspørring som viste at fire av ti pasienter som i dag akuttinnlegges i psykiatrien, har en såkalt dobbeltdiagnose: rusproblem i kombinasjon med alvorlig psykisk lidelse.

 

Rusproblemene har eksplodert i omfang

En rekke eksperter og fagfolk landet over fortalte til TV2 at rusproblemene nå utgjør en formidabel utfordring.

- For noen år siden var det noe alkohol og noe hasj, de siste fem årene så synes vi at dette har eksplodert. Vi har fått et veldig stort innslag av bruk av amfetamin og kokain, og også flere stoffer, slik at rusproblematikken har eksplodert, sier overlege Inger Greve Isdal ved Haukeland universitetssykehus. Hun har i mange år jobbet med de sykeste pasientene innen psykiatrien, de som har schizofrene lidelser.

 

Psykosene blir ikke oppdaget

TV2 snakket med flere eksperter. Randi Rosenqvist, leder av Rettsmedisinsk kommisjon, sa følgende: 

Rus er definitivt et større problem og det som bekymrer meg er at rusen blir så dominerende i det akutt kliniske bildet, at psykiatrien ikke oppfatter psykosen som ligger under. Jeg tror det er mange psykotiske personer som seiler under en rusdiagnose og som ikke blir skikkelig diagnostisert og behandlet.

Ketil Røtvold, ved spesialpsykiatrisk avdeling ved Universitetet i Tromsø, uttalte:

Det største problemet med rus kombinert med alvorlige sinnslidelser er at misbruket trigger og forsterket grunnlidelsen slik at man ikke når fram med tradisjonell behandling i like god grad som man ville gjort uten rusproblemer. Det er en av de virkelige stor utfordringene man har.

 

Nye retningslinjer for behandling av samtidig rus- og psykiske lidelser

Hovedbudskapet i retningslinjene er at ruslidelser og psykiske lidelser påvirker hverandre gjensidig og krever spesiell oppmerksomhet. Personer med samtidige rus-og psykiske lidelser (ROP- lidelser) har mulighet til bedring av både symptomer og livskvalitet dersom begge lidelsene utredes og behandles på en koordinert måte.

 

Kilder:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykose