Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Prisen for å få  folk til å le, kan være å ikke ha det så bra selv. Komikere har psykotiske personlighetstrekk mye oftere enn andre. Dette skriver forskning.no på sine nettsider.

Forskning.no skriver videre:Forskere fra universitetet i Oxford og det britiske helseforetaket Berkshire Healthcare NHS Foundation Trust har funnet ut at en personlighetsstruktur et stykke unna det gjennomsnittlige, kan være hemmeligheten bak evnen til å få andre mennesker til å le.

Dette er noe av konklusjonen på en undersøkelse av 523 komikere som var villige til å svare på spørsmål om seg selv. De fleste kommer fra Storbritannia, USA og Australia, og omfattet både amatører og profesjonelle. Undersøkelsen ble også foretatt av en kontrollgruppe bestående av kunstnere, og en annen kontrollgruppe bestående av personer som ikke jobbet i kreative yrker.

 

Komikere skåret høyere enn folk flest på psykotiske trekk

Alle de tre gruppene svarte på et skjema som er laget for å måle psykotiske trekk i ellers friske personer. O-LIFE (Oxford-Liverpool Inventory of Feelings and Experiences) måler fire forskjellige typer psykotiske trekk:

  • Uvanlige opplevelser (tro på telepati og paranormale hendelser).
  • Kognitiv disorganisasjon (vansker med å fokusere tankene og det å bli lett distrahert).
  • Introvertiv anhedoni (redusert evne til å føle glede og lyst, inkludert unngåelse av intimitet).
  • Impulsiv non-konformitet (tendenser mot impulsiv, antisosial oppførsel).

Ifølge forskning.no fant forskerne ut at komikere scorer klart høyere enn den generelle kontrollgruppen på alle de fire typene av psykotiske personlighetstrekk.

Skuespillerne skårte høyere enn kontrollgruppen på tre trekk, men har ikke noe høyt nivå av introverte personlighetstrekk.

Kort sagt viste undersøkelsen at komikere var en gruppe som hadde mer psykotiske trekk enn det som er vanlig i befolkningen for øvrig.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykose

Psykose og schizofreni

Cannabis framskynder psykose

Psykosen kom nærmere tre år tidligere hos pasienter som hadde brukt cannabis. Reduksjon…