Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Schizofreni er mer enn en psykose. Schizofreni innebærer også skam. Symptomene ved en schizofreni kan behandles. Verre er det med skamfølelsen. Urgamle fordommer har skapt et stigma som fortsatt kleber til denne sykdommen.Dette skriver psykiater Fred Heggen på sin blogg. Han spør:

Var det et oppgjør med denne stigmatiseringen filmregissøren Gunhild Asting hadde bestemt seg for å ta, da hun gikk i gang med å lage TV-serien "Stemmene i hodet," som vises på NRK? I så fall lyktes hun meget bra, må jeg si.

I serien Stemmene i hodet får vi følge Ruth Andrea, Maria og Benjamin, som er tre unge mennesker som alle har hatt en schizofreni-diagnose.

Historiene som presenteres, er usedvanlig sterke, og som tilskuer er det umulig ikke å bli emosjonelt berørt, skriver Heggen.

 

Mange er rammet av schizofreni

Psykiateren poengterer at schizofreni er en forholdsvis vanlig psykisk lidelse, noe som gjør tv-serien på nrk relevant for svært mange mennesker i Norge. Han skriver:

Paranoid schizofreni er den vanligste formen for schizofreni. Det er ingen sjelden sykdom; til enhver tid har en prosent av befolkningen denne lidelsen. I praksis betyr dette at omtrent tusen nye mennesker i Norge får denne diagnosen hvert år.

Likevel kan det nesten virke som om sykdommen ikke finnes, ifølge psykiateren, noe som kan være med på å gjøre den særlig skambelagt.

 

 

Skam og stigma

Fred Hegge skriver om dette:

Hva er det med denne sykdommen som trigger skamfølelsen så sterkt? Det har kanskje noe å gjøre med hvordan schizofrenier fremstilles i det offentlige rom. Vanligvis får denne sykdommen liten oppmerksomhet; det er som om den ikke finnes.

Dessuten henger det ved en sterk stigmatisering ved sykdommen. Derfor er det mange som holder den skjult for omgivelsene.

I denne sammenheng roser psykiateren nettopp tv-serien Stemmene i hodet.

 

Etterlengtet kunnskap om en mytebelagt lidelse

Han skriver:

Kanskje det viktigste er at den på en tilforlatelig måte viser at det er helt alminnelige, unge mennesker som blir rammet av schizofreni.

 

Kampen som Ruth Andrea og Maria har ført i mange år, må ha vært en enorm belastning for dem. Kjempe og seire. Falle. Reise seg. Fortsatt er symptomene der, men de har likevel ikke gitt opp.

Han konkluderer:

Som om det ikke er tøft nok å takle en schizofreni, så skal de i tillegg føle på skammen over å ha denne lidelsen. Er ikke det urettferdig?

Kanskje vil det bli lettere å føle en stolthet nå som "Stemmene i hodet" tilfører oss etterlengtet kunnskap om en mytebelagt, psykisk lidelse. 

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykose