Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Det er vanligere enn du tror å høre stemmer i hodet, viser ny forskning.Det er velkjent kunnskap at det å høre stemmer i hodet er forbundet med psykisk lidelse. Nå viser amerikansk og europeisk forskning til at dette ikke alltid er tilfellet. Mellom 2 og 4 prosent av oss hører stemmer som ingen andre hører, men mange av disse trenger ikke hjelp for det.

Å høre stemmer som andre ikke hører er sannsynligvis mer utbredt blant Norges befolkning enn mange tror, sier forsker Bodil Kråkvik som har jobbet med psykisk helsevern i Trøndelag i mer enn 15 år.

Tre av fire som hører stemmer i hodet er ikke diagnostisert med en psykisk lidelse, noe som tilsier at det er flere friske enn psykisk syke som hører stemmer, sier Kråkvik.

Forsker Aylish Campbell sier:

Vi vet at mange i befolkningen hører stemmer, men uten at de opplever behov for å søke hjelp fra psykisk helsetjeneste. Det virker ikke som om det å høre stemmer fører til problemer i seg selv. Det som betyr mest er hvordan menneskene tolker stemmene.

Tidligere studier har vist at mange av de som hører stemmer har hatt en traumatisk barndom. Forsker Campbell forteller at 70% av alle som hører stemmer kan peke på en traumatisk livshendelse som utløste stemmene. Samtidig forteller han at mange opplever stemmene som "nyttige". F.eks kan det å snakke med stemmene kan redusere angst og isolasjon.

 

Kilder

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykose

Psykose og schizofreni

Cannabis framskynder psykose

Psykosen kom nærmere tre år tidligere hos pasienter som hadde brukt cannabis. Reduksjon…