facebook 

Hjelptilhjelp.no

Bøker om psykose

Siste bøker om psykose - Siste bøker om psykisk helse

Boken omtales av Haugen bok på følgende måte.

Hva er en vrangforestilling? Begrepet utfordrer våre meninger om hva som er sann viten, virkelighet, logikk, kausalitet og felles kulturforståelse. Det ble til fulle demonstrert under rettsaken mot 22. juli-terroristen våren 2012, der spørsmålet om vrangforestillinger skapte en offentlig debatt som avslørte uenighet i fagmiljøet. Internasjonal forskning har frembrakt ny viten om mekanismene som leder til vrangforestillinger.


Forfatteren presenterer her den viten vi har i dag, inkludert verktøy for å kartlegge, diagnostisere og behandle personer med slike forestillinger.

Blant emnene han tar opp, er: Definisjoner, klassifikasjoner og kartlegging. Hvordan møte personer med vrangforestillinger. Forekomst, årsaker og behandling. Forholdet mellom vrangforestillinger og voldsbruk. Vrangforestillinger i lys av religion, politikk og ekstremisme. Vrangforestillinger knyttet til konspirasjonsteorier og massepsykoser.

Boken er skrevet for studenter innen psykisk helsevern og for alle som arbeider i feltet

Annonse: Haugen BokAbonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter