hjelptilhjelp banner

Forskningssjef Paul Møller i Klinikk for psykisk helse og rus har skrevet fagbok om schizofreni.

Dette skriver forskning.no. 

En diagnose under press

Paul Møller forteller om boken ifølge forskning.no:

Betegnelsen og begrepet schizofreni er 110 år gammelt, og diagnosen er i dag under et visst press. Diskusjonen har temperatur både innenfor og utenfor fagmiljøene. En kritisk holdning til både diagnosen og diagnostikken er nødvendig, og boken berører denne diskusjonen i flere av kapitlene.

Han har nå gitt ut boken Schizofreni  en forstyrrelse av selvet.

Afiliateannonser: Ark bokhandel

 

Schizofreni - en gåtefull lidelse

Møller forteller videre:

Disse tilstandene er blant de mest gåtefulle psykiske lidelsene, og fagfeltet har verken en samlet og omforent forståelse eller noen effektiv behandling. For hovedpersonene er imidlertid forståelsen av selve psykoseopplevelsen svært viktig.

 

schizofreni fagbokBedre forståelse av psykoser

Boken løfter fram schizofreniens innside, dens kjernefenomener, opplevelsen av psykose, og psykosens tidlige forstadier, der fenomenenes utforming starter.

Målet er å forstå bedre hvordan slike opplevelser i det hele tatt kan dannes i vår psyke, og vise at slik forståelse kan styrke tidlig oppdagelse og innsats.

Forfatteren understreker at det kun fins ett egnet instrument til undersøkelse av disse opplevelsene: samtalen.

 

Kilde

Les mer om psykose