facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om psykose / schizofreni

Siste nyheter om psykose - Siste nyheter om psykisk helse

Forskningssjef Paul Møller i Klinikk for psykisk helse og rus har skrevet fagbok om schizofreni.

Dette skriver forskning.no. 

En diagnose under press

Paul Møller forteller om boken ifølge forskning.no:

Betegnelsen og begrepet schizofreni er 110 år gammelt, og diagnosen er i dag under et visst press. Diskusjonen har temperatur både innenfor og utenfor fagmiljøene. En kritisk holdning til både diagnosen og diagnostikken er nødvendig, og boken berører denne diskusjonen i flere av kapitlene.

Han har nå gitt ut boken Schizofreni  en forstyrrelse av selvet.

Afiliateannonser: Haugen Bok 

Schizofreni - en gåtefull lidelse

Møller forteller videre:

Disse tilstandene er blant de mest gåtefulle psykiske lidelsene, og fagfeltet har verken en samlet og omforent forståelse eller noen effektiv behandling. For hovedpersonene er imidlertid forståelsen av selve psykoseopplevelsen svært viktig. 

schizofreni fagbokBedre forståelse av psykoser

Boken løfter fram schizofreniens innside, dens kjernefenomener, opplevelsen av psykose, og psykosens tidlige forstadier, der fenomenenes utforming starter.

Målet er å forstå bedre hvordan slike opplevelser i det hele tatt kan dannes i vår psyke, og vise at slik forståelse kan styrke tidlig oppdagelse og innsats.

Forfatteren understreker at det kun fins ett egnet instrument til undersøkelse av disse opplevelsene: samtalen.

 

Kilde

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om psykose

Jeg hører seks stemmer i hodet hele døgnet

De seks stemmene jeg hører har hver sin forskjellige funksjon. To vil bestemme hva jeg skal gjøre, som for eksempel: «Hopp i vannet» midt på vinteren. Eller de sier «ta livet av deg» og beskriver hvordan jeg skal gjøre…
Psykose

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter