facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om psykose / schizofreni

Siste nyheter om psykose - Siste nyheter om psykisk helse


Hva er egentlig psykose, og hva er schizofreni? Dette er noe av temaet i talen "Connecting to Madness" fra professor Jim van Os. Professoren går i rette med foreståelsen av psykose og schizofreni som rene biologiske hjernesykdommer.

Talen ble holdt på en lokal TEDx-konferanse. Jim van Os er professor i psykiatrisk epidemiologi, leder av Institutt for psykiatri og psykologi ved Maastricht Universitet i Nederland. Han er redaktør for et større vitenskapelig tidsskrift, og sitter også i redaksjonen til en rekke andre tidsskrifter.

Filmen er tilgjengelig fra YouTube:

  1. Connecting to madness

    I denne videoen forklarer psykologiprofessor Jim van Os omkring psykose.

 Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Relatert