Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterDet er vanligere enn du tror å høre stemmer i hodet, viser ny forskning.

Det er velkjent kunnskap at det å høre stemmer i hodet er forbundet med psykisk lidelse. Nå viser amerikansk og europeisk forskning til at dette ikke alltid er tilfellet. Mellom 2 og 4 prosent av oss hører stemmer som ingen andre hører, men mange av disse trenger ikke hjelp for det.

Å høre stemmer som andre ikke hører er sannsynligvis mer utbredt blant Norges befolkning enn mange tror, sier forsker Bodil Kråkvik som har jobbet med psykisk helsevern i Trøndelag i mer enn 15 år.

Tre av fire som hører stemmer i hodet er ikke diagnostisert med en psykisk lidelse, noe som tilsier at det er flere friske enn psykisk syke som hører stemmer, sier Kråkvik.

Forsker Aylish Campbell sier:

Vi vet at mange i befolkningen hører stemmer, men uten at de opplever behov for å søke hjelp fra psykisk helsetjeneste. Det virker ikke som om det å høre stemmer fører til problemer i seg selv. Det som betyr mest er hvordan menneskene tolker stemmene.

Tidligere studier har vist at mange av de som hører stemmer har hatt en traumatisk barndom. Forsker Campbell forteller at 70% av alle som hører stemmer kan peke på en traumatisk livshendelse som utløste stemmene. Samtidig forteller han at mange opplever stemmene som "nyttige". F.eks kan det å snakke med stemmene kan redusere angst og isolasjon.

 

Kilder

 


 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…