hjelptilhjelp banner

En ny studie publisert i tidsskriftet Addiction har samlet de beste, mest oppdaterte studiene omkring avhengighetslidelser globalt. Studien viser at nesten 5% av verdens voksne befolkning (240 millioner) har en alkohollidelse, mens mer enn 20% (1 milliard mennesker) røyker tobakk.

Dette kommer fram i en pressemelding for tidsskriftet Addiction 

Lovlige rusmidler gir størst skadevirkning for samfunnet

Rapporten Global Statistics on Addictive Behaviours: 2014 Status Report anslar at nesten 5% av verdens voksne befolkning har en alkohollidelse (herunder 7.8% blant menn og 1.5% blant kvinner) og mer enn 20% røyker tobakk (herunder 32% blant menn og 7% blant kvinner). Det viser seg å være vanskeligere å samle gode data knyttet til bruk av heroin og cannabis.

En viktig konklusjon er at skadevirkningen på samfunnet fra lovlige rusmidler er mange ganger større enn den som kommer fra illegale rusmidler. 

Studien viser også at det er store forskjeller i bruk av rusmidler i ulike deler av verden.

  1. I Øst-Europa drikker man mest alkohol. Her ligger det årlige gjennomsnittsforbruket per innbygger på 13,6 liter ren alkohol.
  2. I Nord-Europa er gjennomsnittstallet på 11,5 liter alkohol per innbygger årlig.
  3. Sentral, Sør- og Vest-Asia har lavest forbruk på 2,1 liter alkohol per innbygger årlig.
  4. Øst-Europa har også de fleste røykerne. Hele 30,0% av den voksne befolkning røyker
  5. Oceania ligger hakket bak med 29,5% som røyker
  6. I Vest-Europa ligger antall røykere på 28,5%.
  7. Til sammenligning ligger tallene i Afrika på 14%. 

 

Slående funn om hvor stor skadevirkningen av lovlige rusmidler er

Forfatterne av rapporten gjør oppmerksom på begrensninger i dataene, spesielt med tanke på forekomsten av illegale rusmidler. Rapportens hovedforfatter, førsteamanuensis Linda Gowing, basert ved University of Adelaide i South Australia, har uttalt:

- Å samle disse dataene har vært svært utfordrende, men å ha et slikt globalt oversiktsbilde bør være en uvurderlig ressurs for både politikere og forskere.

Professor og rusforsker Robert West som er blant medforfatterne av studien uttaler:

- Det mest slående i dette materialet er hvor mye mer skade for samfunnet som blir påført gjennom lovlige rusmidler sammenlignet med ulovlige. 

 

Kilder:

 

Videoer om rusproblemer

Les mer om rusproblemer