Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterEn ny studie publisert i tidsskriftet Addiction har samlet de beste, mest oppdaterte studiene omkring avhengighetslidelser globalt. Studien viser at nesten 5% av verdens voksne befolkning (240 millioner) har en alkohollidelse, mens mer enn 20% (1 milliard mennesker) røyker tobakk.

Dette kommer fram i en pressemelding for tidsskriftet Addiction

 

Lovlige rusmidler gir størst skadevirkning for samfunnet

Rapporten Global Statistics on Addictive Behaviours: 2014 Status Report anslar at nesten 5% av verdens voksne befolkning har en alkohollidelse (herunder 7.8% blant menn og 1.5% blant kvinner) og mer enn 20% røyker tobakk (herunder 32% blant menn og 7% blant kvinner). Det viser seg å være vanskeligere å samle gode data knyttet til bruk av heroin og cannabis.

En viktig konklusjon er at skadevirkningen på samfunnet fra lovlige rusmidler er mange ganger større enn den som kommer fra illegale rusmidler. 

Studien viser også at det er store forskjeller i bruk av rusmidler i ulike deler av verden.

  1. I Øst-Europa drikker man mest alkohol. Her ligger det årlige gjennomsnittsforbruket per innbygger på 13,6 liter ren alkohol.
  2. I Nord-Europa er gjennomsnittstallet på 11,5 liter alkohol per innbygger årlig.
  3. Sentral, Sør- og Vest-Asia har lavest forbruk på 2,1 liter alkohol per innbygger årlig.
  4. Øst-Europa har også de fleste røykerne. Hele 30,0% av den voksne befolkning røyker
  5. Oceania ligger hakket bak med 29,5% som røyker
  6. I Vest-Europa ligger antall røykere på 28,5%.
  7. Til sammenligning ligger tallene i Afrika på 14%. 

 

Slående funn om hvor stor skadevirkningen av lovlige rusmidler er

Forfatterne av rapporten gjør oppmerksom på begrensninger i dataene, spesielt med tanke på forekomsten av illegale rusmidler. Rapportens hovedforfatter, førsteamanuensis Linda Gowing, basert ved University of Adelaide i South Australia, har uttalt:

- Å samle disse dataene har vært svært utfordrende, men å ha et slikt globalt oversiktsbilde bør være en uvurderlig ressurs for både politikere og forskere.

Professor og rusforsker Robert West som er blant medforfatterne av studien uttaler:

- Det mest slående i dette materialet er hvor mye mer skade for samfunnet som blir påført gjennom lovlige rusmidler sammenlignet med ulovlige. 

 

Kilder:

 

 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…