hjelptilhjelp banner

En norsk studie viser at ni av ti med diagnostisert rusmisbruk eller rusavhengighet, som fikk hjelp i spesialisthelsetjenesten for første gang, også hadde andre psykiske lidelser i tillegg. Dette skriver Dagens Medisin.

Funnene er basert på en studie fra psykiater og forsker Anne-Marit Langås ved FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.Hun undersøkte pasienter med rusmiddellidelse, som ble henvist for første gang til behandling i spesialisthelsetjenestene for psykisk lidelse eller rus og avhengighet.

Forskeren fant at andelen pasienter med psykiske lidelser i tillegg til rusmisbruk eller rusavhengighet var høy.

Dette var litt overraskende og mer enn jeg hadde forventet hos personer som hadde oppsøkt spesialisthelsetjenesten for første gang. Andre norske data har også vist høye tall, men det er grunn til å tro at det omfatter også de sykeste, som har vært innlagt og som har vært ut og inn til behandling, sier Anne-Marit Langås til Dagens Medisin. 

De fleste psykiske lidelsene var uavhengige av rusmiddelbruken. Kun 7 % av pasienten hadde psykiske lidelser som var direkte utløst av deres rusmisbruk.

 

Kilde

Les mer om rusproblemer