facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om rusproblemer

Siste nyheter om rusproblemer - Siste nyheter om psykisk helse


Nuggets bird er en enkel men gripende animasjonsfilm som gir en uforglemmelig illustrasjon av avhengighetsproblematikk. 

 Artikkelen er flyttet til Hjelp til Hjelp sin blogg. Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Relatert