Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterNorske forskere har lansert en ny skala som skal kunne måle om du er avhengig av Facebook. Den har fått internasjonal oppmerksomhet. Skalaen kalles Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS) og er utarbeidet av Cecilie Andreassen ved Universitetet i Bergen.

Dette skriver det amerikanske nettstedet Medical News Today.

Skalaen ble beskrevet i aprilutgaven av tidsskriftet Psychological Reports. Forskerne håper at skalaen skal kunne være et nyttig hjelpemiddel i kartleggingen av avhengighetsproblematikk med tanke på bruk av Facebook. 

 

Slik er skalaen som måler Facebookavhengighet

Skalaen består av seks ledd, hvor man kan angi fem responser: 1) veldig sjelden, 2) sjelden, 3) av og til, 4) ofte, 5) veldig ofte. De seks leddene er som følger (Kilde: UiB.no):

  • Du tenker mye over Facebook, også når du ikke er på nettstedet.
  • Du har forsøkt å kutte ned bruken uten å lykkes.
  • Du opplever ubehagelige følelser om du blir forhindret i å bruke det.
  • Bruken har hatt negativ innvirkning på jobb eller studier.
  • Du bruker det for å glemme personlige problemer.
  • Du føler en trang til å bruke Facebook mer og mer.

 

Hvorfor studere Facebookavhengighet?

Det kan spørres hvor relevant det er å studere Facebookavhengig i seg selv. Ifølge Medical News Today sier Cecilie Andreassen: 

Vi har også funnet at mennesker som er engstelige eller sosiale usikre broker Facebook mye mer enn de som har mindre av disse trekkene, sannsynligvis fordi de som er engstelig synes det er enklere å kommunisere via sosiale medier enn ansikt til ansikt.

Forskerne har også funnet en sammenheng mellom høye skårer på Facebookavhengighet og personlighetstrekk, hvor f.eks høy grad av nevrotisisme henger sammen med høy grad av Facebookavhengighet.

 

Generelt om avhengighetsproblematikk

Det kan virke noe søkt å lage en egen skala for Facebookavhengighet, men et poeng her er at det kan gå en fin grense mellom det som er en “hobby” og det som går over i et avhengighetsproblem.

Et sentralt forhold når man skal skille mellom om noe er en hobby eller et avhengighetsproblem bør ligge i forhold til graden av kontroll som man har, og i forhold til i hvor stor grad avhengigheten fører til negative konsekvenser i dagliglivet.

En oppfølgende artikkel om temaet hevder at en mer nyttig tilnærming til problematikken måtte være å ha en psykologisk skala for å måle avhengighet av sosiale medier generelt – det vil si ikke kun avgrenset til Facebook.

 

Kilde 

 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…