facebook 

Finn psykisk hjelp der du bor

 

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 12001 abonnenter

Det er store utfordringer innen rus og psykisk helse etter at dette for lenge har vært underprioritert. Nå starter regjeringen et historisk løft for rusfeltet med en forpliktende opptrappingsplan, forteller helseminister Bent Høie.

Dette skriver ABC Nyheter. Nærmere bestemt har regjeringen bestemt at de skal bruke 2.4 milliarder kroner ekstra de neste fem årene. 

Rus og psykisk helse har vært underprioritert

Bent Høie forteller ifølge ABC Nyheter:

Det er store utfordringer innen rus og psykisk helse etter at det for lenge har vært underprioritert. Derfor har vi satset på rus og psykisk helse fra den dagen vi overtok i regjering. Nå starter regjeringen et historisk løft for rusfeltet med en forpliktende opptrappingsplan på 2,4 milliarder korner de neste fem årene. Vi skal øke kapasiteten og bedre kvaliteten i tilbudet til rusavhengige, og vi skal sikre brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.

Opptrappingsplanen omfatter både en økt innsats i forhold til forebygging og tidlig innsats, behandling, og oppfølgingstjenester etter behandling. Å skaffe boliger er en viktig del av satsningen, i tillegg til å styrke helsestasjonen, skolehelsetjenesten, få flere psykologer i kommunene, og å gi mer hjelp til barn av personer med psykiske lidelser eller rusproblemer.

 

Tidlig innsats, bedre behandling og mer oppfølging etter endt behandling

Ifølge Regjeringen skal opptrappingsplanen ha følgende fem målsetninger:  1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
  2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig.
  3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
  4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
  5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer. 
Vi skal bli flinkere til å oppdage og hjelpe tidlig. Vi skal ha kortere ventetider og bedre kvalitet i rusbehandlingen og vi skal sørge for god oppfølging etter behandling, oppsummerer Bent Høie.

 

Kilder:Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Relatert