Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterI sitt foredrag på TEDMED forteller Nora Volkow, leder for National Institute of Drug Abuse, om hvorfor hjernen kan utvikle avhengighetsproblemer. 

 

Video: Nora Volkow. TEDMED

 

Avvik i hjernefungeringen hos rusavhengige

Dyrestudier har lenge påvist at det å ta rusmidler påvirker dopaminsystemet i hjernen, hjernens belønningssystem. Samtidig gir ikke slike funn noen god forklaring på hvorfor rusavhengige mister kontrollen, og nesten tvangsmessig hengir seg til rusmiddelet igjen og igjen.

Nora Volkow forklarer at forhold ved hjernens fungering kan være med på å forklare hvorfor en avhengig person vil være mer sårbar for å miste kontrollen over bruken av rusmiddelet.

Hun forteller at hjerneavbildningsteknikker har vist at hjernen til forsøkspersoner med kokainavhengighet, viser at det er mindre dopamin 2-reseptorer (DA D2) i hjernen til rusavhengige. Disse reseptorene regulerer frontale områder i hjernen, altså områder i hjernen som gjør det mulig for oss å utøve selvkontroll.

 

Tilsvarende mekanismer påvist hos overvektige

Volkow og medarbeidere har påvist at de samme mekanismene gjør seg gjeldende hos personer med sykelig overvekt. Også her har hjerneavbildningsteknikker vist at det er mindre dopamin 2-reseptorer i hjernen, noe som bidrar til å forklare mangelen på kontroll hos disse personene når det kommer til det å skulle styre matinntaket.

Poenget med studiene var at de gav en nevrokjemisk signatur på hvordan hjernen til en person med avhengighetsproblemer ser ut.

 

- Som å kjøre bil uten bremser

Både overvekt og rusproblemer har blitt stigmatisert som en moralsk svikt knyttet til mangel på selvkontroll hos personene med slike problemer, ifølge Nora Volkow. Det er problematisk slik hun ser det.

- Jeg har aldri møtt en avhengig person som ønsket å være avhengig.  Og jeg har aldri møtt en overvektig person som ønsket å være overvektig.

- Kan du forstille deg hvordan det er å ønske å stoppe noe, og ikke være i stand til det? Du prøver og du mislykkes, og du prøver igjen og du mislykkes igjen, og igjen.  Og du begynner å hate deg selv for at du ikke er i stand til å holde styr på deg selv.

- Enkelt sagt er det som å kjøre en bil uten bremser. Uansett hvor mye du ønsker å stoppe, så vil du ikke være i stand til det, forklarer Nora Volklow.

 

Anbefaler forebyggende tiltak

Noen av oss vil på grunn av vår genetikk, vår utviklingsmessige historie, vår sosiale kontekst, ha en høyere sårbarhet for å utvikle avhengighetsproblemer enn andre.

Hun anbefaler at vi vektlegger forebygging av både rusrelaterte problemer og overvekt ved å tilby reelle alternativer og muligheter til mennesker som er sårbare enten for rus- eller overspisingsproblematikk. 

- Utfordringen vår er ikke å vite hvordan vi skal forebygge, men å sette det ut i live. Det handler om å tilby reelle alternativer og muligheter. F.eks hvorfor kan vi ikke tilby sunn mat? Hvorfor kan vi ikke etablere miljøer som stimulerer til -  istedenfor å hindre - fysisk aktivitet?

 

Her kan du se hele foredraget

Nora Volklow rus video

 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…