hjelptilhjelp banner

Rundt halvparten av pasienter med personlighetsforstyrrelse har en ruslidelse i tillegg. Overlege Øyvind Urnes fra NAPP mener det er personlighetsforstyrrelsen som avgjør hvordan det går med pasienten, ikke ruslidelsen.

Dette skriver ROP.no. Øyvind Urnes forteller:Personlighetsforstyrrelsen er det viktigste å fokusere på ved alvorlige ruslidelser – det er den som avgjør hvordan det går med pasienten, ikke rusen

Ifølge ROP.no er det en høy forekomst av personlighetsforstyrrelser blant pasienter i rusbehandling: Om lag 70 prosent av pasienter innlagt ved rusklinikker har en personlighetsforstyrrelse.

Derfor er det så viktig å identifisere og utrede personlighetsforstyrrelsen, og ikke bare rusproblemet. Personlighetsforstyrrelsen må tas tak i, primært etter at man har fått kontroll over rusen, forteller Urnes videre.

Lars Lien, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) mener på den annen side at det ikke bare er personlighetsforstyrrelser som avgjør pasientens prognose, og heller ikke at man må ta tak i ruslidelsen før man begynner å behandle PF.

Ruslidelsen og personlighetsforstyrrelsen kan og bør behandles samtidig og integrert, mener Lien. Men ROP-lederen er helt enig med Urnes at helsetjenesten hittil ikke har lykkes i å oppdage og behandle personlighetsforstyrrelser, ifølge ROP.no.

 

  1. Rus og personlighetsforstyrrelser - del 1

  2. Rus og personlighetsforstyrrelser - del 2

 

Kilde:

Les mer om rusproblemer

Rusproblemer

Cannabis og psykose

Overlege vil ha unge cannabisbrukere til å slutte så tidlig som mulig. Hun er bekymret…