facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om rusproblemer

Siste nyheter om rusproblemer - Siste nyheter om psykisk helse


Hva er et rusproblem? Hvordan blir rusproblemer utviklet? Hvordan kan vi forebygge og behandle rusproblemer? Dette er noen av problemstillingene som blir belyst i en ny bok. 

Forfatter er Reidar Hole, spesialist i klinisk psykologi med fordypning i rus- og avhengighetsproblemer. Han arbeider i dag som avdelingssjef for Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt).Bokkilden.no omtaler boken slik:

Hva er et rusproblem? Hvor utbredt er rusproblemet? Hvordan blir det utviklet? Hvordan skal forstå vi det? Hvordan kan vi forebygge og behandle det?

Disse spørsmålene er utgangspunktet for denne boka. Boka gir en innføring i rusbehandling for studenter på høgskolenivå, men kan også leses av fagfolk, beslutningstakere, brukere, pasienter, pårørende og andre interesserte.

Annonse: TradetrackerSkrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Relatert