Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterBåtturen hav(b)rus skal få rusmisbrukere rusfri. Visjonen er: - Alle kan bli rusfri.

 

 

Det er foreningen "Alle kan bli rusfri" som står bak tilbudet. Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) skriver på sine nettsider om dette:

- Foreningen er etablert og drevet av tidligere rusavhengige. Foreningen ble opprettet i 2007 og har som formål å bygge rusfrie nettverk med M/S Bervåg som værested og aktivitetsarena.

- Foreningen er hjemmehørende i Sarpsborg kommune, og driver til daglig et brukerstyrt, frivillig tilbud om rusfritt værested på båten M/S Bergvåg.

Erfaringskompetanse.no skriver om brukernes opplevelse av tilbudet:

- Det er nødvendig å bli rusfri for at jeg skal greie å beholde mine nære og kjære. Det er enklere når vi er underveis med båten, forteller Stein Steiro Sitter som er mannskap om bord i M/S Bergvåg og prosjektet Hav(B)rus. 

 

Kilde:


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…