hjelptilhjelp banner

Undertittel: En mors dagbok - hvordan det er å leve med rus i familien

Boken omtales av forlaget på følgende måte.Dette er del 1 av 2 bøker som tar for seg hvordan det er å være pårørende til rusavhengige. Boken tar for seg problematikken rundt å ikke bli forstått og sorgen over å miste de man er i glad, på grunn av rus. En bok som alle bør lese.

Annonse: Ark bokhandel