facebook 

Hjelptilhjelp.no

Bøker om rusproblemer

Siste bøker om rusproblemer - Siste bøker om psykisk helse

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Boka gir en framstilling av hvordan rusproblemer kan forstås og identifiseres og belyser hvordan helsepersonell kan yte helsehjelp.
Helsehjelp til personer med rusproblemer er delt inn i tre deler.Del 1 presenterer perspektiver på rusproblemer og helsehjelp, del 2 tar for seg ulike behandlingstilnærminger, og del 3 omhandler tiltak, hjelp og støtte.

Ønsket er å bidra til en nyansert forståelse av og kunnskap om rusproblemer, både de helsemessige konsekvensene og hva som skal og kan være god helsehjelp til personer med rusproblemer og deres familier. Sammen presenterer kapitlene dagens kunnskap og forståelser og diskuterer hva som kan ha betydning for de som er berørt.

Annonse: TradetrackerAnnonse

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter