Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Mitt største ønske er at de som klarer å mestre rusen skal hylles som helter. Det skal ikke være en negativ ting å være eks-narkoman, for alternativet er så mye verre.Dette skriver Maria Tvete i et debattinnlegg på VG.no. Hun skriver at hun i mange år har slitt med rusavhengighet. Hun setter fokus på stigmaet ved å ha rusproblemer, og den store tilleggsbyrden dette kan gi. Maria skriver:

Det tok ganske lang tid før jeg innså at jeg var syk og trengte hjelp. Samtidig var det et nederlag og en skam å oppsøke den hjelpen som tilbys, mye på grunn av samfunnets syn på rusmisbrukere.

Men det var ikke bare å søke hjelp som ble preget av samfunnets stigma. Hun forteller:

Dersom jeg vinner krigen er det slik i samfunnet at folk flest vil fortsette å se ned på meg. Jeg er fortsatt svak. Fortsatt en taper. Svært få vil hylle meg for min innsats og mitt mot. For i de fleste folks øyne har jeg nemlig valgt min sykdom selv. Dermed er det ingen bragd å kjempe seg ut.

Et viktig poeng i innlegget er at det er ikke bare å ta seg sammen når man har et rusproblem. Tvert imot er veien tilbake svært tung og lang. Maria skriver:

Det er ikke bare for meg å «skjerpe meg» slik som mange tenker. Første steg er å bestemme seg, men deretter følger en enorm jobb jeg må gjøre på egenhånd, samt krever det et ganske stort støtteapparat. Støtteapparatet er kanskje den viktigste delen for å nå målene jeg setter meg. 

Jeg er nå i behandling. Det er en svært lang og krevende prosess. Det tar selvfølgelig tid å bygge seg opp igjen fysisk, og noen av skadene kan i verste fall være permanente, men det er det psykiske som tar størst plass og blir den største jobben. Jeg må endre stort sett alt i livet.

Hennes oppfordring er klar for hvordan vi bør møte mennesker som har kjempet denne kampen mot rusproblemer:

De som lykkes har kjempet en kamp de fleste aldri vil forstå. Ikke bare den indre kampen i dem selv, men også en kamp mot samfunnet og systemet. De hadde alle odds mot seg, men de klarte å reise seg fra asken og komme tilbake til livet.

Mitt største ønske er at de som klarer det, de som lykkes i å mestre rusen, som snur om på hele livet sitt, de skal hylles som helter.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer