Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

De fleste personer med rusproblemer har samtidig psykiske problemer. Det har manglet forskningsbasert kunnskap om hva som er effektive behandlingstilbud for personer med begge typer problemer. Denne boken gir systematisert og praktisk kunnskap om behandling av slike lidelser.



Nyere kunnskap viser at et helhetlig behandlingstilbud med kombinerte hjelpetiltak kan være avgjørende når man skal hjelpe personer med ruslidelser og psykiske lidelser.

Denne boken beskriver en serie behandlingstiltak som bør inngå i spesialist-helsetilbud og kommunale tilbud for pasientgruppen: kartlegging motiverende samtaletiltak behandling med tilpassede kognitive atferdspsykologiske metoder behandling med legemidler fysisk aktivitet behandling av ulike komorbide angst- og depresjonslidelser bruk av akuttiltak og tvangstiltak etterverns- og samarbeidstiltak med primærhelsetjenesten pasientforløp og pasientsikkerhet hjelp fra lokale brukerdrevne/brukerstøttede tiltak pårørendetiltak rusakutt / behandling med tvang.

Boken er spesielt nyttig for de som jobber i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og i kommunale tiltak som hjelper rusavhengige. I tillegg vil den være viktig for sykepleiere, psykologer, leger og annet helsepersonell, og for de som tar slik utdanning.





Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også

Flere bøker om rusproblemer