Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterMan må begynne å se på rusavhengighet som en avhengighet og ikke som en fysisk sykdom. Det er en psykisk avhengighet på linje med sykdommer som spiseproblemer, og de som skal behandle de avhengige, må gå inn i det som ligger bak avhengigheten.

Dette forteller Lars Kittelsen til nrk.no.

I saken på nrk.no forteller han om sin egen dyrkjøpte erfaring med alkoholproblemer.

Det er ingen «quick fix» å komme seg ut av avhengighet. Man må ville det selv og det er hardt arbeid frem, fortalte Kittelsen selv til nrk.no.

Uten åpenhet, hadde ikke min familie hatt en sjanse til å forstå og motivere meg, og da hadde jeg kanskje ikke dratt på behandling, utdyper han.

Kittelsen fikk hjelp på en privat rusinstitusjon, og behandlngen førte fram. Han er imidlertid kritisk til mye av det som preger rusfeltet. Han forteller til nrk.no:

Det er mange som vil bidra til en bedre rusomsorg, men det er mye misforstått hjelp. Den største mangelen er at det ikke er ansvarliggjøring av den som er rusavhengig. Det er for mange som diller og daller i omsorgen, og som rusmisbruker blir det altfor lett å skylde på andre enn seg selv

Et viktig budskap fra Kittelsen er at man må slutte å se på rusavhengighet som en fysisk sykdom, og å hente fram perspektiver som kan være med å forklare meningen bak avhengigheten.

De som skal behandle de avhengige, må gå inn i det som ligger bak avhengigheten.

 

Kilde


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…