facebook 

Hjelptilhjelp.no

Portretter om rusproblemer

Siste portretter om rusproblemer - Siste portretter om psykisk helse

Man må begynne å se på rusavhengighet som en avhengighet og ikke som en fysisk sykdom. Det er en psykisk avhengighet på linje med sykdommer som spiseproblemer, og de som skal behandle de avhengige, må gå inn i det som ligger bak avhengigheten.

Dette forteller Lars Kittelsen til nrk.no.I saken på nrk.no forteller han om sin egen dyrkjøpte erfaring med alkoholproblemer.

Det er ingen «quick fix» å komme seg ut av avhengighet. Man må ville det selv og det er hardt arbeid frem, fortalte Kittelsen selv til nrk.no.

Uten åpenhet, hadde ikke min familie hatt en sjanse til å forstå og motivere meg, og da hadde jeg kanskje ikke dratt på behandling, utdyper han.

Kittelsen fikk hjelp på en privat rusinstitusjon, og behandlngen førte fram. Han er imidlertid kritisk til mye av det som preger rusfeltet. Han forteller til nrk.no:

Det er mange som vil bidra til en bedre rusomsorg, men det er mye misforstått hjelp. Den største mangelen er at det ikke er ansvarliggjøring av den som er rusavhengig. Det er for mange som diller og daller i omsorgen, og som rusmisbruker blir det altfor lett å skylde på andre enn seg selvEt viktig budskap fra Kittelsen er at man må slutte å se på rusavhengighet som en fysisk sykdom, og å hente fram perspektiver som kan være med å forklare meningen bak avhengigheten.

De som skal behandle de avhengige, må gå inn i det som ligger bak avhengigheten.

 Kilde

Annonse

Les mer om rusproblemer

Slik kan belastninger i barndommen føre til rusproblemer

Ungdom som har opplevd mishandling, vanskjøtsel og overgrep har en klart økt risiko for å utvikle rusproblemer i voksen alder. Ulike modeller blir her presentert for hvordan man kan forstå den høye risikoen for ruspbroblemer hos personer som har hatt en…
Rusproblemer

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter