Nyttige ressurser, artikler, videoer:

Psykisk helse

 

Man må begynne å se på rusavhengighet som en avhengighet og ikke som en fysisk sykdom. Det er en psykisk avhengighet på linje med sykdommer som spiseproblemer, og de som skal behandle de avhengige, må gå inn i det som ligger bak avhengigheten.

Dette forteller Lars Kittelsen til nrk.no.I saken på nrk.no forteller han om sin egen dyrkjøpte erfaring med alkoholproblemer.

Det er ingen «quick fix» å komme seg ut av avhengighet. Man må ville det selv og det er hardt arbeid frem, fortalte Kittelsen selv til nrk.no.

Uten åpenhet, hadde ikke min familie hatt en sjanse til å forstå og motivere meg, og da hadde jeg kanskje ikke dratt på behandling, utdyper han.

Kittelsen fikk hjelp på en privat rusinstitusjon, og behandlngen førte fram. Han er imidlertid kritisk til mye av det som preger rusfeltet. Han forteller til nrk.no:

Det er mange som vil bidra til en bedre rusomsorg, men det er mye misforstått hjelp. Den største mangelen er at det ikke er ansvarliggjøring av den som er rusavhengig. Det er for mange som diller og daller i omsorgen, og som rusmisbruker blir det altfor lett å skylde på andre enn seg selv

Et viktig budskap fra Kittelsen er at man må slutte å se på rusavhengighet som en fysisk sykdom, og å hente fram perspektiver som kan være med å forklare meningen bak avhengigheten.

De som skal behandle de avhengige, må gå inn i det som ligger bak avhengigheten.

 

Kilde

Les mer om rusproblemer

Rusproblemer

Cannabis og psykose

Overlege vil ha unge cannabisbrukere til å slutte så tidlig som mulig. Hun er bekymret…