facebook 

Hjelptilhjelp.no

Bøker om rusproblemer

Siste bøker om rusproblemer - Siste bøker om psykisk helse

Boken omtales av Haugen bok på følgende måte.

Dette er et gruppebasert, praktisk og strukturert trenings- og rehabiliteringsprogram for personer som har en psykisk lidelse og en ruslidelse samtidig (både alvorlige og mindre alvorlige lidelser).Som de andre programmene i serien På vei til et bedre liv, er også dette laget som et lærings- ogmestringskurs.

Flere nyere behandlingsstudier viser at det er mulig å hjelpe personer med psykiske lidelser og rusproblemer.

Annonse: Haugen BokAnnonse

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter