hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Dette er et gruppebasert, praktisk og strukturert trenings- og rehabiliteringsprogram for personer som har en psykisk lidelse og en ruslidelse samtidig (både alvorlige og mindre alvorlige lidelser).Som de andre programmene i serien På vei til et bedre liv, er også dette laget som et lærings- og mestringskurs.

Flere nyere behandlingsstudier viser at det er mulig å hjelpe personer med psykiske lidelser og rusproblemer.

Annonse: Ark bokhandel