hjelptilhjelp banner

Kirsten (62) har tatt det vanskeligste valget i sitt liv.

 

Lydklipp: NRK.no - Å gi opp barnet sitt 

Er du pårørende til en rusavhengig? Her kan du søke råd og hjelp: 

 

Kilde:

Les mer om rusproblemer

Rusavhengighet

- Alle kan bli rusfri

Båtturen hav(b)rus skal få rusmisbrukere rusfri. Visjonen er: - Alle kan bli…