Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Her leser du om Gurid (40) som gikk fra å være tung rusmisbruker og uteligger til å bli rusfri. I stor grad gjennom fysisk trening. Denne artikkelen er basert på et intervju med Gurid Bu i OsloBy.

  1. Fra uteligger og rusmisbruker til rusfri og aktiv

  Gurid Bu (28) var rusmisbruker med alvorlige psykiske lidelser, men har fått tilbake kontrollen over livet, i stor grad gjennom fysisk aktivitet og trening.

 2. Nådde bunnen

  I årene fra 2001 og framover utviklet Gurid stadig mer alvorlige rus- og psykiske problemer, i 2008 ble hun uteligger, og det endte med at hun i 2010 troppet opp på Legevakten:

  Jeg sa at hvis jeg ikke får hjelp nå, så vet jeg ikke hvor lenge jeg lever, sier Bu.

  Det endte med en ni uker lang innleggelse på psykiatrisk avdeling ved Sandviken sykehus. På utskrivningstidspunktet fikk klar beskjed. Hun skulle få komme hjem til sin mor på følgende betingelse: At hun ikke skulle drikke mer og at hun måtte søke hjelp hos Blå Kors.

 3. - Etter jeg har trent forsvinner angsten

  På veien videre førte dette til resultater, og Gurid trekker spesielt fram trening, Blå Kors, og Amailie Skrams hus som avgjørende for bedringen:

  Etter at jeg har trent, så får jeg en indre ro i kroppen. Angsten forsvinner også. Treningen, og de folkene jeg har møtt her på Amalie Skrams hus og Blå Kors Askøy, er grunnen til at jeg sitter her i dag, sier Gurid Bu.

 4. Aktiv for livet

  Marit Brendbekken er daglig leder i Stiftelsen Amalie Skrams hus og prosjektansvarlig for Aktiv for livet. De har sett at fysisk aktivitet gir deltakerne både bedre fysisk og psykisk helse. Det gjør også risikoen mindre for å få tilbakefall til psykiske plager og rus.

  Hvis livet har vært preget av utenforskap, så er dette en inngangsport til fellesskap, samtidig som du kommer i aktivitet og form. Mange får en mer meningsfull hverdag, ny giv og flere verktøy å mestre tilværelsen med, sier Brendbekken.

 

Kilder:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer