facebook 

Hjelptilhjelp.no

Bøker om rusproblemer

Siste bøker om rusproblemer - Siste bøker om psykisk helse

Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Rusmidler er et felt hvor mange mener de har et nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. 
Men både mediebildet og nedarvede forestillinger.er misvisende og feil på mange punkter. Feiloppfatninger er.derfor utbredt, også blant pårørende, politikere og folk i helse og.sosialtjenesten som på ulike måter har med rusproblemer å.gjøre. 
Hans Olav Fekjær er en av våre mest anerkjente fagfolk på.rusproblematikk. I sin bok Rus tar han for seg hele bredden avrusfeltet med forskningsbasert dokumentasjon. Mye av stoffet.er lite kjent, og vil overraske mange. Det gir nye perspektiver til.alle som møter rusproblemer i sitt arbeids- eller privatliv og til.andre interesserte. 
I denne 4. reviderte utgaven av boka er det foretatt omfattende.oppdateringer når det gjelder forskning, statistikk, lover og tiltak. 


Annonse: Tradetracker

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter