hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Rusmidler er et felt hvor mange mener de har et nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. 
Men både mediebildet og nedarvede forestillinger.er misvisende og feil på mange punkter. Feiloppfatninger er.derfor utbredt, også blant pårørende, politikere og folk i helse og.sosialtjenesten som på ulike måter har med rusproblemer å.gjøre. 
Hans Olav Fekjær er en av våre mest anerkjente fagfolk på.rusproblematikk. I sin bok Rus tar han for seg hele bredden avrusfeltet med forskningsbasert dokumentasjon. Mye av stoffet.er lite kjent, og vil overraske mange. Det gir nye perspektiver til.alle som møter rusproblemer i sitt arbeids- eller privatliv og til.andre interesserte. 
I denne 4. reviderte utgaven av boka er det foretatt omfattende.oppdateringer når det gjelder forskning, statistikk, lover og tiltak. Annonse: Ark bokhandel

Flere bøker om rusproblemer