Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Marijuana-bruken begynte som en løsning på vanskene i livet - det var som en kjærlighetsaffære. Men etter hvert ble det mer og mer problematisk: - Marijuana ble den tingen i livet jeg trengte for å bli i stand til å gjøre nesten hva som helst annet. 

Bilde: av Brunel Johnson på UnsplashI en fin video på YouTube forteller Tommy Rosen hvordan han ble fanget inn under marijuana-bruk i tidlig alder og hvordan livet hans ble sterkt preget av denne bruken. Han forteller hvordan cannabisbruken virket inn på nesten hvert eneste aspekt av livet hans - og om hvordan han etter lang tids bruk klarte å ta steget: ut av rusen.

Begynte rosenrødt

Tommy Rosen begynte med cannabis da han var 13 år gammel. Han var da en engstelig og sint gutt, og han opplevde rusen fra å røyke marijuana som en lettelse. Det var som en kjærlighetsaffære, forteller han. 

Og med denne opplevelsen fikk marijuana-bruken også en helt sentral plass i hans liv og i hans historie om seg selv. 

Rosens historie stoppet imidlertid ikke der. Som med andre rusmidler, så er det gjerne en slags "forelskelsen i rusen" som preger den første tiden av rusbruken. Men etter hvert blir medaljens bakside stadig mer tydelig. 

 

Brukte marijuana stadig oftere

Tommy Rosen forteller at for det første ble det til at han brukte marijuana stadig oftere. 

- Marijuana ble den tingen i livet jeg trengte for å bli i stand til å gjøre nesten hva som helst annet. 

Han understreker imidlertid at denne avhengigheten ikke er direkte sammenligbar med for eksempel en heroinavhengig som trenger heroin. I slike tilfeller er abstinensene mye sterkere. 

- Når jeg gikk en dag uten marijuana, ville du ganske enkelt bare å møte en irritabel og utilpass person, forteller Rosen.

 

Et mislykket forsøk på å slutte

Men på dette tidspunktet måtte han erkjenne at hele hans vennekrets var marijuana-brukere, og at alle aspekter av livet hans hadde en eller annen tilknytning til marijuana.

- Jeg husker godt den dagen jeg besluttet å holde meg borte fra cannabis i 30 dager.  Jeg trenger en pause, tenkte jeg. Jeg trenger å få stoffet ut av kroppen.

Han kjempet seg gjennom de første dagene med irritabilitet og utilpashet, og begynte å kjenne på en god mestringsfølelse. Han ble mer oppmerksom på skole, og ble mer til stede i livet sitt. 

Men på dag 22 skjedde det noe: Han fikk tanken om at "jeg vet at jeg vil klare dette i 30 dager, så jeg trenger ikke å gjøre det." Dermed stupte han like godt rett ut i marijuana-bruken på nytt. 

 

- Jeg jeg kommer aldri til å slutte med marijuana

Det ble en stor skuffelse, og han erkjente nokså umiddelbart hvorfor det hadde vært så viktig for han å slutte i 30 dager. 

Han merket hvilken avhengighetsskapende kraft marijuanen hadde over han. Tommy Rosen forteller at han i sitt rusmisbruk også hadde vært innom andre narkotiske stoffer. 

Det endte med at han ville søke behandling, men i forkant sa han til en av sine venner: 

- Jeg kommer til å slutte med kokain. Jeg kommer til å slutte med heroin. Men ingen behandlingssteder i verden ville kunne få meg til å slutte med marijuana.

Så sterk var den makten som nettopp marijuana hadde i livet hans.

 

Rusen var en virkelighetsflukt

I løpet av de neste par månedene under behandling erkjente han at hele livet hans hadde handlet om å prøve å slippe å forholde seg til egne følelser. Alt handlet om å prøve å tvinge fram gode følelser som han hadde hatt på et eller annet tidspunkt i livet, eller på å unngå de vonde følelsene som han hadde hatt. 

- I alle disse årene med marijuanabruk fikk jeg aldri lære hvordan jeg kunne forholde meg til vanskelige følelser, forteller Rosen. - Det var som å feie alt under teppet og forvente at det dermed skulle være borte.

Han forteller om hva som skjedde da han ble rusfri. 

- Alt det vanskelige som jeg hadde stengt borte kom tilbake. Marijuanen hadde ikke helbredet meg. Den hadde ganske enkelt bare holdt på avstand de problemene som jeg hadde, og som jeg på et eller annet tidspunkt måtte løse.

 

Endelig fri

Da han ble rusfri opplevde han en ny frihet, og en ny mulighet til å få det bedre i livet. 

- Først nå ble det mulig å forholde seg til de sårbarheter og vansker som jeg i utgangspunktet hadde brukt marijuana til å flykte fra, forteller Tommy Rosen.

Han erkjenner at det ville vært mye bedre om han langt tidligere i livet hadde klart å slutte med rusen, og å finne andre måter å finne roen på.

Rosen reflekterer også i videoen over hvordan hele legaliseringsdebatten omkring cannabis påvirker de unge, og han tror at denne debatten i stor grad virker forvirrende. 

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer