Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Mennesker med personlighetsforstyrrelser har ofte vansker knyttet til sterke følelser og relasjoner med andre. En ny studie tyder på at pasienter med personlighetsforstyrrelser og rusvansker hadde gode erfaringer av en behandlingsform som gir hjelp til større mentalisering.

Dette kommer fram i et innlegg på Bergensklinkkene sine nettsider, hvor de viser til forskning gjennomført av Katharina T. E. Morken som er psykologspesialist og PhD-kandidat ved Bergensklinikkene.Nærmere bestemt omhandlet prosjektet personer med personlighetsforstyrrelser og rusvansker, og deres erfaring med mentaliseringsbasert terapi (MBT).

 

En enkel forklaring på mentalisering

 

Undersøkte erfaringer med MBT

I innlegget som er å finne på Bergensklinikkene sine nettsider, utdyper Katharina Morken om det nye prosjektet:

I MBT så fokuserer vi terapeuter på pasienters evne til å tenke klart under sterke følelser og evnen til å fortolke eget og andres sinn. Dette er ofte vanskelig for mennesker som har personlighetsforstyrrelser hvor dette med sterke følelser og vansker med relasjoner ofte er problematisk.

I prosjektet ville vi undersøke hvordan pasientene opplevde endring og hva som endret seg ut ifra deres perspektiv.

Hun forteller at undersøkelsen ble gjort gjennom et intervju av pasienten to år etter endt behandling.

Vi fant at pasientene opplevde endringer i hvordan de håndterte egne følelser, og at de oppdaget at det å fokusere og kjenne etter på følelser var til hjelp med å takle dem. I tillegg beskrev pasientene at det å stoppe opp og kjenne etter på følelser, førte til nye muligheter for å reflektere over hva som skjedde inni dem der og da.

 

Større evne til å stoppe opp og tenke seg om

Katharina Morken forklarer at pasientene før hadde handlet mye på impuls, mens de nå gav uttrykk for at de i større grad evnet å stoppe opp og tenke seg om før de gjorde ting. Hun utdyper at behandlingen også hadde positive virkninger for relasjonene til personene som hadde deltatt i behandlingen.

Før følte de seg ofte automatisk sett ned på eller mislikt av andre, mens nå tolket de andre mer nysgjerrig og hoppet ikke lenger til negative konklusjoner om hva andre tenker om dem i like stor grad.

Disse funnene er viktige på flere måter. Blant annet er det viktig at vi finner gode behandlingstilnærminger til ruspasienter som også har personlighetsforstyrrelser, forteller psykologen.

Disse utgjør en ganske stor gruppe av ruspasientene og det har tidligere vært en del fordommer rundt hvorvidt de kan bli bedre i terapi eller ei.

 

Vil du lære mer om mentalisering og MBT?

Ved Oslo Universitetssykehus har de en egen MBT-lab som skal være en støtte for terapeuter som bruker MBT som behandlingsmetode, og som også utgjør basis for en rekke forskningsprosjekter.

Her er noen bøker som kan anbefales om temaet.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer

Rusproblemer

Cannabis og psykose

Overlege vil ha unge cannabisbrukere til å slutte så tidlig som mulig. Hun er bekymret…