facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om rusproblemer

Siste nyheter om rusproblemer - Siste nyheter om psykisk helse

Ungdom bagatelliserer bruk av ulovlig rusmisbruk, sier elever. Det bekymrer skoleledelsen i Bergen.

Bilde: av Duncan Shaffer på UnsplashDette skriver TV2.no.

 

Rusbekymring på skolene

Bakgrunnen er at fire skoler i Fanaområdet i Bergen denne uken holdt et stort foreldremøte hvor temaet nettopp var normalisering av narkotikabruk blant ungdommene.

Foreldremøtet ble laget på grunnlag av en økende bekymring både hos skolepersonale, samt blant elever som bekymrer seg over medelevers holdninger til og bruk av narkotika.

Saken har blitt dekket blant annet av BA, BT, og Fanaposten, og var også en av hovedsakene på TV2 Nyhetene torsdag og på TV2 Nyhetskanalen fredag.  

Foredag fra pårørende, politi og fagfolk

Under foredraget holdt Mona og Arne Bratland et sterkt foredrag om at de mistet sønnen sin da han brukte MDMA for første gang.

I tillegg holdt forsker Ove Heradstveit, fra NORCE og KORFOR, foredrag om sammenhengen mellom rusbruk og skoleprestasjoner. Han fortalte også om sammenhengen mellom cannabisbruk og negative helseutfall. Det ble også vist til tall fra Ungdata, som viser til en økning i bruk av cannabis blant ungdom.Øystein Samsonsen fra politiet satte fokus på hvordan politet ser på rusutfordringene blant ungdom, og fortalte blant annet om hvilke effekter cannabisbruk har på ungdom som bruker stoffet over tid.

 

Ungdom deler bekymringen

Ekteparet Bratland holdt også foredraget sitt for elever ved de fire Fana-skolene, og det gjorde sterkt inntrykk på elevene.

– Jeg har fått øynene mye mer opp etter dette foredraget. Da jeg kom inn her i dag hadde jeg en helt annen holdning til dette, enn det jeg sitter igjen med nå. Det var så sterkt å høre at jeg fortsatt er litt skjelven, fortalte Sofie Melkevik Otterbu til TV 2. 

TV2 skriver videre:

Bagatellisering og normalisering rundt ulovlig rusmiddelbruk kjenner mange elever seg igjen i.

– Folk reagerer ikke. Det er helt normalt fordi det skjer så ofte blant ungdom, vi opplever det hele tiden. Men etter dette foredraget tror jeg alle i salen har fått øynene opp for hvor farlig det kan være, forteller Maja Sætre.

– Konsekvensen blir bagatellisert. Det er bare lykke og god rus man hører om. Det er trist at ikke flere ser denne siden av rusbruk, sier Arvid Einan.

 

Kilde

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om rusproblemer

Slik feiler samfunnet i møte med rusavhengige

Samfunnet ser på rusmidlene og brukernes umoral som hovedproblemet, ikke bakenforliggende traumer. For brukerne er det omvendt: rusmidlene befrir dem fra andre problemer. I hvert fall føles det slik en stund.
Rusproblemer

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter