Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Tar man ikke forbrukeren med på råd når man lager et produkt så er vi dumme. Hvorfor blir brukerstemmen ikke mer hørt innenfor rusfeltet?

Dette er noe av det som kom fram i et innlegg fra Tommy Lunde Sjåfjell, fylkesleder for brukerorganisasjonen A-larm, på Nasjonal ruskonferanse i Oslo idag. I innlegget sitt fokuserte han på hvordan brukerinvolvering kan være til hjelp for å utforme bedre tjenester for mennesker med rusproblemer.Han understreker:

Tar man ikke forbrukeren med på råd når man lager et produkt så er vi litt dumme.

Ved å ikke bruke brukerorganisasjoner går hjelpeapparatet glipp av noe.

Nye undersøkelser viser urovekkende funn med tanke på hvilken rolle brukerstemmen har innenfor rusfeltet, forteller Sjåfjell. 

Blant annet viser en brukerundersøkelse innenfor tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), publisert på rop.no (9.9.16), at omkring halvparten av pasientene opplever at de har hatt liten innflytelse på behandlingen de fikk.

I denne konteksten er det viktig at rusfeltet innser at det er mye å hente på å innhente brukerkunnskap. Men Tommy Lunde Sjåfjell understreker samtidig:

Skal du be oss med på et prosjekt, gjør det som deltakere - ikke som tilskuere. 

Vi ønsker ikke å være en heiagjeng som bare blir kalt inn for å sette godkjentstempel på tiltak dere uansett hadde tenkt å gjøre.

Vi må ha respekt for deres kunnskap, men dere må også ha kunnskap for vår kunnskap.

I innlegget sitt forteller han også om boken Bedre liv, hvor han er en av 14 mennesker med brukererfaring som har fortalt sin historie: 

Jeg ble med på å fortelle min historie i denne boken fordi det var første gang jeg ble spurt disse to spørsmålene: Hva skapte bedring for deg? Hvilke faktorer var viktige i bedringsprosessen for deg?

Nettopp en slik grunnleggende interesse for brukerperspektivet er noe av det Tommy Lunde Sjåfjell etterlyser overfor konferansedeltakerne som for en stor del omfatter ansatte i ulike rustjenester. 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer