Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterTar man ikke forbrukeren med på råd når man lager et produkt så er vi dumme. Hvorfor blir brukerstemmen ikke mer hørt innenfor rusfeltet?

Dette er noe av det som kom fram i et innlegg fra Tommy Lunde Sjåfjell, fylkesleder for brukerorganisasjonen A-larm, på Nasjonal ruskonferanse i Oslo idag. I innlegget sitt fokuserte han på hvordan brukerinvolvering kan være til hjelp for å utforme bedre tjenester for mennesker med rusproblemer.

Han understreker:

Tar man ikke forbrukeren med på råd når man lager et produkt så er vi litt dumme.

Ved å ikke bruke brukerorganisasjoner går hjelpeapparatet glipp av noe.

Nye undersøkelser viser urovekkende funn med tanke på hvilken rolle brukerstemmen har innenfor rusfeltet, forteller Sjåfjell. 

Blant annet viser en brukerundersøkelse innenfor tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), publisert på rop.no (9.9.16), at omkring halvparten av pasientene opplever at de har hatt liten innflytelse på behandlingen de fikk.

I denne konteksten er det viktig at rusfeltet innser at det er mye å hente på å innhente brukerkunnskap. Men Tommy Lunde Sjåfjell understreker samtidig:

Skal du be oss med på et prosjekt, gjør det som deltakere - ikke som tilskuere. 

Vi ønsker ikke å være en heiagjeng som bare blir kalt inn for å sette godkjentstempel på tiltak dere uansett hadde tenkt å gjøre.

Vi må ha respekt for deres kunnskap, men dere må også ha kunnskap for vår kunnskap.

I innlegget sitt forteller han også om boken Bedre liv, hvor han er en av 14 mennesker med brukererfaring som har fortalt sin historie: 

Jeg ble med på å fortelle min historie i denne boken fordi det var første gang jeg ble spurt disse to spørsmålene: Hva skapte bedring for deg? Hvilke faktorer var viktige i bedringsprosessen for deg?

Nettopp en slik grunnleggende interesse for brukerperspektivet er noe av det Tommy Lunde Sjåfjell etterlyser overfor konferansedeltakerne som for en stor del omfatter ansatte i ulike rustjenester. 


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…