facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om rusproblemer

Siste nyheter om rusproblemer - Siste nyheter om psykisk helse


Tar man ikke forbrukeren med på råd når man lager et produkt så er vi dumme. Hvorfor blir brukerstemmen ikke mer hørt innenfor rusfeltet?

Dette er noe av det som kom fram i et innlegg fra Tommy Lunde Sjåfjell, fylkesleder for brukerorganisasjonen A-larm, på Nasjonal ruskonferanse i Oslo idag. I innlegget sitt fokuserte han på hvordan brukerinvolvering kan være til hjelp for å utforme bedre tjenester for mennesker med rusproblemer.Han understreker:

Tar man ikke forbrukeren med på råd når man lager et produkt så er vi litt dumme.

Ved å ikke bruke brukerorganisasjoner går hjelpeapparatet glipp av noe.

Nye undersøkelser viser urovekkende funn med tanke på hvilken rolle brukerstemmen har innenfor rusfeltet, forteller Sjåfjell. 

Blant annet viser en brukerundersøkelse innenfor tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), publisert på rop.no (9.9.16), at omkring halvparten av pasientene opplever at de har hatt liten innflytelse på behandlingen de fikk.I denne konteksten er det viktig at rusfeltet innser at det er mye å hente på å innhente brukerkunnskap. Men Tommy Lunde Sjåfjell understreker samtidig:

Skal du be oss med på et prosjekt, gjør det som deltakere - ikke som tilskuere. 

Vi ønsker ikke å være en heiagjeng som bare blir kalt inn for å sette godkjentstempel på tiltak dere uansett hadde tenkt å gjøre.Vi må ha respekt for deres kunnskap, men dere må også ha kunnskap for vår kunnskap.

I innlegget sitt forteller han også om boken Bedre liv, hvor han er en av 14 mennesker med brukererfaring som har fortalt sin historie: 

Jeg ble med på å fortelle min historie i denne boken fordi det var første gang jeg ble spurt disse to spørsmålene: Hva skapte bedring for deg? Hvilke faktorer var viktige i bedringsprosessen for deg?

Nettopp en slik grunnleggende interesse for brukerperspektivet er noe av det Tommy Lunde Sjåfjell etterlyser overfor konferansedeltakerne som for en stor del omfatter ansatte i ulike rustjenester. 

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om rusproblemer

- Slik tok cannabisbruken over livet mitt

Marijuana-bruken begynte som en løsning på vanskene i livet - det var som en kjærlighetsaffære. Men etter hvert ble det mer og mer problematisk: - Marijuana ble den tingen i livet jeg trengte for å bli i stand til å gjøre nesten hva som helst annet.
Rusavhengighet

Sjekk om du drikker for mye

Har du kontroll på drikkingen din? Sjekk om du er i faresonen, og få tips til hvordan du…
Rusproblemer

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter