Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

En stor studie viser nå at mens det finnes belegg for en sammenheng mellom virkestoffet THC og økt risiko for angst, psykose og depresjon, er det ikke tilstrekkelig bevis for at preparater som inneholder farmasøytisk THC kan ha en positiv effekt på psykiske lidelser.

Bilde: av Margo Amala på UnsplashDette skriver forskning.no. De skriver videre:

Forskere har gått gjennom 83 studier som omfatter over 3000 personer og funnet at medisinske cannabispreparater ikke kan anbefales mot psykiske lidelser.

– Dette er en bunnsolid studie, hvor forskerne har brukt gode kriterier til å velge studier og gjort en grundig gjennomgang, forteller Jørgen G. Bramness, spesialist i psykiatri og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI), til Dagens Medisin.

Han er for øvrig ikke overrasket over resultatet fra den australske rapporten som ble publisert i The Lancet Psychiatry i forrige uke.

 

Ikke noe å vinne på å bruke cannabis som medisin når det gjelder psykisk helse

I reviewstudien ble det oppsummert resultater fra 42 studier om depresjon, 31 om angst, åtte om Tourettes syndrom, tre om ADHD, 12 om PTSD og 11 om psykose. Konklusjonen er at det ikke er tilstrekkelig belegg for å hevde at cannabinoider bedrer sykdom eller symptomer.

Forskning.no skriver:

Bramness i FHI sier han hver uke blir kontaktet av folk som spør om medisinsk cannabisbruk knyttet til nettopp de sykdommene er med i studien.

– Jeg er glad for at det her slås fast i en stor studie at det ikke er noe å vinne på å bruke cannabis som medisin når det gjelder psykisk helse, sier Bramness.

– Jeg ønsker cannabis velkommen på medisinsk indikasjon, men vi kan ikke stille lavere krav til cannabis enn til andre legemidler, legger han til.

 

Sammenheng mellom THC og psykiske vansker

Derimot understreker studien et motsatt bilde. Forskning.no skriver:

(...) det finnes belegg for at det er en sammenheng mellom virkestoffet THC fra cannabismisbruk og økt risiko for angst, psykose og depresjon (...)

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer

Rusavhengighet

- Alle kan bli rusfri

Båtturen hav(b)rus skal få rusmisbrukere rusfri. Visjonen er: - Alle kan bli…