Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Avhengighet kan virke uforståelig. Sverre Nesvåg, forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusforskning (KORFOR), hjelper oss å forstå hvorfor noen bruker rusmidler som universalverktøy i livet.Dette skriver =Oslo på sine nettsider. Sverre Nesvåg er forskningsleder ved KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest). I intervjuet forteller han om hva som kjennetegner avhengighet av rusmidler og om hva som er god og mindre god behandling av rusproblematikk.

 

Rusmidlene kaprer hjernens motivasjonssystem

Sverre Nesvåg forteller til =Oslo:

Problemet er ikke at man liker rusen. Det kan jo alle gjøre. Beskrivelsen av heroinens virkning høres helt super ut for meg. Likingen øker ikke med avhengigheten. Tvert imot, den gode følelsen blir mindre og mindre. Det som øker, er den ubevisste trangen: «Bare må ha det!»

Han understreker at avhengighet av rusmidler handler om mye mer enn den rent fysiske trangen til å ta et rusmiddel:

Det som kjennetegner den avhengige, er en fastlåsing i veldig få subjektposisjoner. Det vil si få måter å definere seg selv på, få roller de kan spille i samfunnet. Til slutt er det kanskje bare én: «Jeg er narkoman».

Det blir også slik at rusmidlene kaprer hjernens motivasjonssystem. Rusen blir ikke bare et problem, men også en løsning - faktisk løsningen på det meste. "Rus blir svaret på alle spørsmål."

 

Rusbehandling må være mye mer enn avrusing

Derfor må rusbehandlingen også være mye mer enn bare "avrusing", forteller Sverre Nesvåg:

Det fins tiltak som ikke sikter mot endring og et bedre liv: Tiltak som bare opprettholder status quo, og ikke bryr seg om hvordan det går med folk videre. For å vurdere om et tiltak er bra for en person, kan vi spørre: Utvider det personens sosiale repertoar, eller låses han eller hun inne?

Han forteller om hva han mener er den største feilen med samfunnets behandling av rusavhengighet er følgende:

Vi behandler det som en akutt lidelse der utfordringen er å bli rusfri. Vi har ikke tatt innover oss ny kunnskap om avhengighet. Det er en langvarig og kompleks lidelse. Problemet er ikke å bli rusfri, men å fortsette å være det. Vi må hjelpe folk til å klare å forbli rusfri på lang sikt.

Dette er kun et utdrag fra intervjuet. Hele intervjuet leser du på =Oslo sine nettsider.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer