Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Rusproblemer er ekstremt problematisk for den det rammer. Men det er også en ekstrem belastning for familien. Her får du høre foreldres perspektiv når nettopp dette skjer: At barnet utvikler et alvorlig rusproblem.

K46 er en lavterskel hjelpetjeneste i Stavanger for ungdom med rusproblemer. De hjelper ungdom med store problemer knyttet til rus, men også deres pårørende. Utgangspunktet for å tydelig inkludere de pårørende i arbeidet er erkjennelsen av hvor ekstremt tøft det er oppleve at ens eget barn får slike problemer. I tillegg opplever de fleste ungdom familien som en viktig ressurs og støtte, som de trenger på veien til å komme ut av rusen. 

Men hvordan er det egentlig for pårørende i en slik situasjon? Dette har K46 laget en kortfilm, som tematiserer pårørendes perspektiv. 

 

Det er håp

Veien ut av rusen kan være enormt vanskelig, men det er også viktig å understreke at den er mulig. 

K46 er én av hjelpetjenestene her til lands som får være med ungdommene på slike endringsreiser. Men når rusen har fått overtaket - så opplever mange å ha "mistet seg selv" inn i et rusmareritt - og veien til en rusfri hverdag kan være en berg-og-dalbane, med både opp- og nedturer. 

Men med god støtte og hjelp på veien er det mange som ender opp med gode og mestrende liv - hvor rusen ikke lenger får dominere hverdagen. 

 

Pårørendes historier

På K46 har de laget en veldig fin film om pårørendes opplevelse av å stå nær en som har alvorlige rusproblemer. Filmen er satt sammen av Alexander Tranberg, mens det er pårørende ved K46 som forteller.

Her er noen av historiene som kommer fram:

Det å være foreldre til noen som har et rusproblem opptar enormt mye av hverdagen.

Bekymringene, redselen og angsten var med hele tiden, og den er der fortsatt.

Jeg prøver at andre ting skal oppta meg, men det ligger i bakhodet hele tiden.

Det er ikke lett å være i en hverdag hvor du prøver å gjøre alt du kan for barnet ditt, men så velger han å gå tilbake til den rusen.

Mange forteller om redselen for at personen ikke skal komme seg ut av rusproblemene. Sjokket, skammen, skyldfølelsen, og hjelpeløsheten som dette medfører i hverdagen blir også beskrevet. Men også betydningen av å erkjenne problemene - og å våge å være åpen om den reelle situasjonen.

Ikke minst poengteres det hvor viktig pårørende opplever det å få komme og fortelle om hvordan man som forelder har det når barnet ditt ruser deg, og å få gode råd og støtte på veien videre.

 

Her kan du se filmen

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer

Rusproblemer

Cannabis og psykose

Overlege vil ha unge cannabisbrukere til å slutte så tidlig som mulig. Hun er bekymret…