Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet i Norge. Nå øker bruken blant 15–16 åringer. Hasjen har de siste årene blitt farligere og mer potent, grunnet økte THC-nivåer. Samtidig er det færre unge enn tidligere som tror at slike narkotiske stoffer er farlig. 

Bilde: av Ahmed Zayan på UnsplashDette kommer fram i en sak på nrk.no om funnene fra den nye ESPAD-undersøkelsen.

 

Økning i 2019-undersøkelsen

Nrk.no oppsummerer funnene på følgende måte:

– Etter cirka 10 år med ganske stabil bruk av cannabis i ungdomsgruppen 15–16 år, ser vi nå at det har vært en økning, forteller Elin Kristin Bye.

Hun er seniorforsker ved avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet.

Fra 2007 til 2015 hadde cirka 6,2 prosent av ungdommene prøvd cannabis noen ganger, men i 2019 er andelen på 8,7 prosent.

 Bruken av cannabis blant 15-16-åringer er fortsatt relativt lav i europeisk sammenheng.

 

Undersøkelsen gjør det mulig å følge trender over tid

FHI.no har laget den norske rapporten med resultater fra ESPAD-undersøkelsen. De skriver om denne rapporten:

Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skole-undersøkelsen ESPAD (the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) blant 15-16-åringer (http://espad.org/). I Norge foretas undersøkelsen blant 10. klassinger.

Den første ESPAD undersøkelsen fant sted i 1995 og er deretter gjennomført hvert fjerde år, det vil si at det til nå er foretatt syv datainnsamlinger (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 og 2019).

Ettersom alle undersøkelsene er foretatt i samme aldersgruppe og med mange av de samme spørsmålene, vil en kunne se om det har skjedd endringer i bruk, holdninger og risikooppfatninger av cannabis i denne aldersgruppen over tid.

 

Hasjen er farligere enn før, men vurderes av ungdom som mindre farlig

I rapporten til FHI som omhandler den nye undersøkelsen, skriver de blant annet:

THC1-nivået i hasjen som beslaglegges her i landet er tredoblet siden 2010.

FHI.no skriver:

Det er verdt å merke seg at mens ungdommene vurderer cannabis som mindre farlig enn tidligere, har som nevnt THC-nivået tredoblet seg og risikoen for skade er derfor trolig økt.

 

Sårbar hjerne

Spesielt unge mennesker blir advart imot bruk av cannabis. Dette kommer fram i saken på nrk.no:

– Jo tidligere du begynner å bruke cannabis og jo oftere du gjør det, jo større risiko er det. Bruk av cannabis blant så unge mennesker som vi snakker om her er uheldig, for da er hjernen fremdeles i utvikling og mer sårbar for det rusgivende stoffet THC som er i cannabis, utdyper Bye.

 

Mulige grunner til økning

Det er mye som kan påvirke bruken av cannabis. FHI.no skriver:

Om en person prøver cannabis, og eventuelt hvor ofte og hvor mye som brukes hver gang, vil blant annet avhenge av faktorer som pris og av hvor lett rusmiddelet er å få tak i. Formell lovgivning, opplevd sannsynlighet for straffereaksjoner og hva som faktisk skjer dersom politiet pågriper, kan også påvirke bruk.

Det samme kan ytre påvirkning, sosiale relasjoner og gjeldende normer, f.eks. nasjonale og internasjonale trender i rusmiddelbruk, om det er andre i ens nærmiljø som bruker cannabis, eller medienes oppmerksomhet rundt cannabis.

 

Også invidividuelle forhold spiller inn

FHI.no skriver også:

Dessuten vil individuelle faktorer som personlighet og preferanser, tidligere livserfaringer og bruk av andre rusmidler kunne påvirke bruken. For mange veies ønsket om gode rusopplevelser opp mot mulige kostnader og risiko for negative konsekvenser.

Andre trekkes mot spenning, virkelighetsflukt eller ønske om å ikke bare leve et A4-liv. For enkelte er gruppepress avgjørende.

 

Kampanje rettet mot unge

Idag lanseres en egen kampanje fra helsemyndighetene knyttet til cannabisbruk. Divisjonsdirektør Folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, Linda Gravlund, forteller til nrk.no:

På tross av at det er ganske normalisert syn på det å bruke cannabis i noen miljøer, så er det faktisk lav kunnskap om hva det er og hva de potensielle skadevirkningene er. Vi håper at vi med denne kampanjen kan nå ut til flere unge med nøktern informasjon slik at de kan bli mer bevisst på hvorfor man ikke bør bruke cannabis når man er ung

Det er veldig viktig for oss at den informasjonen unge får fra oss ikke kommer med en moralsk hale, men er troverdig og etterrettelig.

Nrk.no legger til at helsemyndighetene har opprettet en egen nettside med informasjon om cannabis, og har også laget små informasjonsvideoer som skal publiseres på TikTok, Snapchat, Instagram og YouTube.

 

Kilder:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer