Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Norske forskere har lansert en ny skala som skal kunne måle om du er avhengig av Facebook. Den har fått internasjonal oppmerksomhet. Skalaen kalles Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS) og er utarbeidet av Cecilie Andreassen ved Universitetet i Bergen.

Dette skriver det amerikanske nettstedet Medical News Today.Skalaen ble beskrevet i aprilutgaven av tidsskriftet Psychological Reports. Forskerne håper at skalaen skal kunne være et nyttig hjelpemiddel i kartleggingen av avhengighetsproblematikk med tanke på bruk av Facebook. 

 

Slik er skalaen som måler Facebookavhengighet

Skalaen består av seks ledd, hvor man kan angi fem responser: 1) veldig sjelden, 2) sjelden, 3) av og til, 4) ofte, 5) veldig ofte. De seks leddene er som følger (Kilde: UiB.no):

  • Du tenker mye over Facebook, også når du ikke er på nettstedet.
  • Du har forsøkt å kutte ned bruken uten å lykkes.
  • Du opplever ubehagelige følelser om du blir forhindret i å bruke det.
  • Bruken har hatt negativ innvirkning på jobb eller studier.
  • Du bruker det for å glemme personlige problemer.
  • Du føler en trang til å bruke Facebook mer og mer.

 

Hvorfor studere Facebookavhengighet?

Det kan spørres hvor relevant det er å studere Facebookavhengig i seg selv. Ifølge Medical News Today sier Cecilie Andreassen: 

Vi har også funnet at mennesker som er engstelige eller sosiale usikre broker Facebook mye mer enn de som har mindre av disse trekkene, sannsynligvis fordi de som er engstelig synes det er enklere å kommunisere via sosiale medier enn ansikt til ansikt.

Forskerne har også funnet en sammenheng mellom høye skårer på Facebookavhengighet og personlighetstrekk, hvor f.eks høy grad av nevrotisisme henger sammen med høy grad av Facebookavhengighet.

 

Generelt om avhengighetsproblematikk

Det kan virke noe søkt å lage en egen skala for Facebookavhengighet, men et poeng her er at det kan gå en fin grense mellom det som er en “hobby” og det som går over i et avhengighetsproblem.

Et sentralt forhold når man skal skille mellom om noe er en hobby eller et avhengighetsproblem bør ligge i forhold til graden av kontroll som man har, og i forhold til i hvor stor grad avhengigheten fører til negative konsekvenser i dagliglivet.

En oppfølgende artikkel om temaet hevder at en mer nyttig tilnærming til problematikken måtte være å ha en psykologisk skala for å måle avhengighet av sosiale medier generelt – det vil si ikke kun avgrenset til Facebook.

 

Kilde 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer