Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Familieklubbene i Norge er et tilbud til mennesker med rusproblemer og deres pårørende. - Det unike med Familieklubbene er at vi tar vare på hele familien og tilbudet er like mye rettet mot de pårørende som den rusmisbrukende selv.

Bilde: Familieklubbene.noDette forteller Camilla Aslaksen, som er prosjektkoordinator for Familieklubbene i Norge, til hjelptilhjelp.no.

 

Aslaksen forteller videre:

Familieklubbene  er et tilbud til mennesker som sliter med eget eller andres misbruk. Det unike med Familieklubbene er at vi tar vare på hele familien og tilbudet er like mye rettet mot de pårørende som den rusmisbrukende selv.

 

Vektlegger ivaretakelse av pårørende

Hun viser også til at det å ha et likeverdig tilbud til de pårørende er et etterlyst tilbud i dag. Det er også i tråd med Regjeringens satsing på de som utsettes for passiv drikking. (Meld. St. 30). Hun forklarer:

Vi vet at for de pårørende - enten det dreier seg om barn, foreldre, søsken eller livsledsager - så har Familieklubben en gunstig virkning. Dette er et fristed der man åpent kan snakke om sin egen livssituasjon og hvordan denne er preget av å leve sammen med noen som ruser seg.

Modellen vi jobber etter er utviklet av Vladimir Hudolin, professor i psykiatri fra Kroatia (1922 –1996) og er bygd opp etter prinsippet for terapeutisk samfunn og satser på kreftene i det sosiale nettverket.

Familieklubbene er ikke et behandlingstilbud, men tilbyr forebygging og ettervern basert på erfaringsdeling og selvhjelp gjennom ukentlige møter.

 

Informasjonsvideo om Familieklubbene

Kilde: YouTube

 

Hva er en Familieklubb?

Her er kort fortalt om hva en Familieklubb er, ifølge deres egne nettsider.


 1. Et dynamisk nettverk hvor hele familien kan delta
 2. Et fellesskap av mennesker med problemer forårsaket av alkohol eller andre rusmidler
 3. Et sted hvor det enkelte familiemedlems opplevelser, tanker og følelser tas alvorlig og er i fokus
 4. Et sted å møtes, og snakke åpent og fortrolig om tabuemnet som rusproblemer fortsatt er i samfunnet
 5. Et sted å snakke om det som man føler man er helt alene om
 6. Et sted hvor også barna deltar - på sine premisser

 

Hvordan fungerer en Familieklubb?

Tilsvarende gis følgende informasjon om hvordan en Familieklubb fungerer:

 

 1. Man møtes en ettermiddag/kveld i uken, fast tid, sted og dag
 2. En person utdannet i metoden er faglig ansvarlig for klubbens innhold
 3. Alle deltar for sin egen del og er likeverdige deltakere
 4. Familieklubben er like mye rettet mot de pårørende, som de med et problematisk forhold til alkohol eller annen rus
 5. Alle kan ha nytte av en Familieklubb - også hvis du er den eneste i familien som ønsker å delta
 6. Parallelt med klubbmøtene har vi kurs for alle deltakerne
 7. Medlemskapets varighet bestemmes av hver enkelt
 8. Det er ingen krav om henvisning fra lege eller andre instanser
 9. Alle har taushetsplikt
 10. Deltakelsen dekkes av midler fra Helsedirektoratet

 

Vil du vite mer?

Da anbefaler vi at du tar et besøk på Familieklubbene i Norge sine nettsider.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer