Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Rusbehandling blir mest effektiv dersom familien er med. Hvorfor skjer det så sjelden da?Dette skriver Universitetet i Stavanger (UiS) i en nyhetssak om behandling av rusproblemer. I artikkelen viser de til resultater fra en doktorgrad av sosiolog Anne Schanche Selbekk, som har undersøkt hvilke muligheter rusbehandling gir familien.

 

Rusproblemer rammer hele familien

UiS skriver:

Mellom 50 000 og 150 000 barn i Norge lever med en mor eller far som har et risikofullt alkoholforbruk. Det samme gjelder opptil 100 000 ektefeller eller partnere.

Pårørende kjenner på fortvilelse og håpløshet. Mange utvikler egne plager på grunn av store belastninger over lang tid.

Selbekk forteller i artikkelen:

Rusproblemer rammer hele familien. Tiltakende rusing bærer med seg uforutsigbarhet, stress og konflikter i familien.

Hun forteller videre at det som preger behandlingssystemet idag, er sterke pasientrettigheter og et system som favoriserer hjelp til den enkelte, og hvor helse først og fremst oppfattes som noe individuelt.

Dermed overses gjerne familie og pårørende i rusbehandlingen. 

 

- Vi må trekkes med fra starten

En av informantene til Selbekk fortalte:

Det er viktig at vi trekkes med helt fra starten. Da er det fortsatt noe å bygge på – fortsatt vilje til å holde sammen.

Imidlertid er det ikke nødvendigvis dette som skjer i praksis. UiS skriver:

For det triste faktum er at når en rusavhengig først kommer til behandling, er båndene til familien ofte brutt for lenge siden. For store belastninger over for lang tid, gjør at familier splittes.

Et sentralt poeng i artikkelen på UiS er at det er mye å hente på å trekke familien inn i rusbehandlingen. De skriver:

Den som ruser seg trenger hjelp til å jobbe med sitt forhold til rusmiddelet, mens den pårørende kan trenge hjelp til å bearbeide erfaringer fra å leve med en som ruser seg. I tillegg må de jobbe med forholdet seg imellom.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer

Rusproblemer

Cannabis og psykose

Overlege vil ha unge cannabisbrukere til å slutte så tidlig som mulig. Hun er bekymret…