Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

På Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) sine nettsider er det lagt ut mange nyttige videoer om ROP-problematikk. Her ser du 14 utvalgte foredrag.

  1. Sammenhengen mellom ulike rusmidler og psykiske lidelser

  Foredrag av Helge Waal, professor meritus ved SERAF, under et fordypningskurs i psykiatri.

 2. Hvilke psykiske lidelser (Akse 1) er vanlige ved rusmisbruk?

   

  Foredraget ble holdt av Jon Johnsen (Overlege dr. med., Klinikk for rus og psykiatri, Psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken HF) under «Fordypningskurs i rus og psykiatri»

 3. Rus og personlighetforstyrrelser - introduksjon

  Foredraget ble holdt av Sigmund Karterud (professor i psykiatri) under «Fordypningskurs i rus og psykiatri» som ble organisert av og avholdt hos Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

 4. Rus og personlighetforstyrrelser - mentaliseringsbasert terapi

  Dette var del 2 i foredraget av Sigmund Karterud som er nevnt over.

 5. ADHD og bruk av rusmidler

  Foredraget ble holdt av Kristine Abel (psykologspesialist/stipendiat, SERAF) under «Fordypningskurs i rus og psykiatri» som ble organisert av og avholdt hos Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

 6. Bipolare lidelser og bruk av rusmidler

  Foredrag fra professor i psykiatri, Ulrik Malt.

 7. Biologiske og psykologiske perspektiver på ROP-lidelser

  Hva er ROP? Hva er avhengighet? Denne forelesningen retter fokus mot disse spørsmålene utifra biologiske og psykologiske perspektiver. Kari Lossius, er klinikkdirektør i KoRus-Bergen, stiftelsen Bergensklinikkene. Forelesningen ble holdt i forbindelse med ROP-kurset "Kunnskap og samhandling om rus og psykiske lidelser" avholdt i Bergen, og som ble arrangert av Nasjonal kompetansetjeneste ROP i samarbeid med KoRus-Bergen, stiftelsen Bergensklinikkene.

 8. Avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv

  Liliana Bachs (fagdirektør rettstoksikologiske tjenester, områder for rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet) snakker om nevrobiologisk perspektiv på avhengighet. Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

 9. Avhengighet og hjernen

  Et foredrag om hjernen og avhengighet. Foredraget ble holdt av Egon Hagen, stipendiat/spesialrådgiver ved Regionalt kompetansesenter for rusforskning i Helse Vest (KORFOR), i forbindelse med ROP-kurs i Aksdal.

 10. Ungdom, rus og psykisk helse

  Jan Egil Wold er avdelingsoverlege ved BUP Levanger. Han forteller her om hvordan man kan fange opp og følge opp ungdom som har det vanskelig. Et av de viktige punktene er hva som skjer på skolen, kompetansen der, og samarbeidet mellom skolen og andre hjelpeinstanser.

 11. Nye psykoaktive stoffer

  Vigdis Vindenes (avdelingsdirektør v/ rusmiddeltoksikologisk forskning, Folkehelseinstituttet og forsker ved SERAF) snakker blant annet om forekomst og trender i Norge siste år, type stoffer, samt symptomer og virkning av nye psykoaktive stoffer (NPS). Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

 12. Bruk av fysisk aktivitet i behandling ved ruslidelser

  En forelesning om trening som terapi for rusmiddelavhengige. Thomas Dahl Orø, er fagansvarlig for Team Treningsterapi i Stiftelsen Bergensklinikkene. Forelesningen ble holdt i forbindelse med ROP-kurset "Kunnskap og samhandling om rus og psykiske lidelser" avholdt i Bergen, og som ble arrangert av Nasjonal kompetansetjeneste ROP i samarbeid med KoRus-Bergen, stiftelsen Bergensklinikkene.

 13. Recovery fra samtidig rus- og psykisk lidelse

  Stian Biong er professor ved fakultet for helsefag ved høgskolen i Buskerud. I denne forelesningen gir han noen betraktninger om hvordan man kan jobbe med recovery i et ROP-perspektiv.

 14. Recovery-orienterte praksiser

  Agathe Svela (psykiatrisk vernepleier) forteller her om sin egen recoveryprosess og om fokuset på recovery i Helse Stavanger HF.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om bipolar lidelse

Les mer om rusproblemer