Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

I sitt foredrag på TEDMED forteller Nora Volkow, leder for National Institute of Drug Abuse, om hvorfor hjernen kan utvikle avhengighetsproblemer. Avvik i hjernefungeringen hos rusavhengige

Dyrestudier har lenge påvist at det å ta rusmidler påvirker dopaminsystemet i hjernen, hjernens belønningssystem. Samtidig gir ikke slike funn noen god forklaring på hvorfor rusavhengige mister kontrollen, og nesten tvangsmessig hengir seg til rusmiddelet igjen og igjen.

Nora Volkow forklarer at forhold ved hjernens fungering kan være med på å forklare hvorfor en avhengig person vil være mer sårbar for å miste kontrollen over bruken av rusmiddelet.

Hun forteller at hjerneavbildningsteknikker har vist at hjernen til forsøkspersoner med kokainavhengighet, viser at det er mindre dopamin 2-reseptorer (DA D2) i hjernen til rusavhengige. Disse reseptorene regulerer frontale områder i hjernen, altså områder i hjernen som gjør det mulig for oss å utøve selvkontroll.

 

Tilsvarende mekanismer påvist hos overvektige

Volkow og medarbeidere har påvist at de samme mekanismene gjør seg gjeldende hos personer med sykelig overvekt. Også her har hjerneavbildningsteknikker vist at det er mindre dopamin 2-reseptorer i hjernen, noe som bidrar til å forklare mangelen på kontroll hos disse personene når det kommer til det å skulle styre matinntaket.

Poenget med studiene var at de gav en nevrokjemisk signatur på hvordan hjernen til en person med avhengighetsproblemer ser ut.

 

- Som å kjøre bil uten bremser

Både overvekt og rusproblemer har blitt stigmatisert som en moralsk svikt knyttet til mangel på selvkontroll hos personene med slike problemer, ifølge Nora Volkow. Det er problematisk slik hun ser det.

- Jeg har aldri møtt en avhengig person som ønsket å være avhengig.  Og jeg har aldri møtt en overvektig person som ønsket å være overvektig.

- Kan du forstille deg hvordan det er å ønske å stoppe noe, og ikke være i stand til det? Du prøver og du mislykkes, og du prøver igjen og du mislykkes igjen, og igjen.  Og du begynner å hate deg selv for at du ikke er i stand til å holde styr på deg selv.

- Enkelt sagt er det som å kjøre en bil uten bremser. Uansett hvor mye du ønsker å stoppe, så vil du ikke være i stand til det, forklarer Nora Volklow.

 

Anbefaler forebyggende tiltak

Noen av oss vil på grunn av vår genetikk, vår utviklingsmessige historie, vår sosiale kontekst, ha en høyere sårbarhet for å utvikle avhengighetsproblemer enn andre.

Hun anbefaler at vi vektlegger forebygging av både rusrelaterte problemer og overvekt ved å tilby reelle alternativer og muligheter til mennesker som er sårbare enten for rus- eller overspisingsproblematikk. 

- Utfordringen vår er ikke å vite hvordan vi skal forebygge, men å sette det ut i live. Det handler om å tilby reelle alternativer og muligheter. F.eks hvorfor kan vi ikke tilby sunn mat? Hvorfor kan vi ikke etablere miljøer som stimulerer til -  istedenfor å hindre - fysisk aktivitet?

 

Video: Nora Volkow. TEDMED

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer