Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Vi må gå fra et tyngre til et yngre perspektiv, sier Inga Marte Torkildsen på Nasjonal ruskonferanse i Oslo i dag. Forebyggingen av rusproblemer må starte allerede tidlig i livet.

Dette kommer fram i åpningsinnlegget til Inga Marte Torkildsen ved Nasjonal ruskonferanse i Oslo idag. I innlegget sitt viser hun blant annet til tidligere utredninger som antyder at:Omsorgssvikt og vold forårsaker stress som er assosiert med skader i tidlig hjerneutvikling.

Som en konsekvens av dette har omsorgsssviktede barn en økt risiko for å utvikle atferdsmessige, fysiske og psykiske helseproblemer i voksen alder.

Torkildsen framhever at det trengs en dreining fra et tyngre til et yngre fokus også når det gjelder forebygging av rusvansker.

Den anerkjente ACE-studien demonstrerte at krenkelseserfaringer i barndommen er utbredte, og har en nær sammenheng med en rekke helseproblemer i voksen alder, forteller Torkildsen.

Vi har behandlet krenkelseserfaringer i barndommen som et lite problemer i Norge, understreker hun.

Men nyere studier viser at slike krenkelseserfaringer er utbredte - også i Norge. Vold og seksuelle overgrep i de senere årene blitt anerkjent som et folkehelseproblem. Dessuten lever mange tusen barn i Norge med foreldre med alvorlige rus- eller psykiske problemer.

Samlet mener Torkildsen at det er all grunn til å vektlegge innsatser mot risikoutsatte familier og barn allerede tidlig i livet.

En utfordring i dette arbeidet er at mange med traumatiske opplevelser i barndommen i stor grad skammer seg over disse, og forsøker å skjule disse opplevelsene.

Helsevesenet har en jobb å gjøre i forhold til "avskamming", understreker Inga Marte Torkildsen i denne sammenheng.

Hun underbygger dette med at barn og unge konsekvent forteller at fokus flyttes fra deres opplevelser til deres atferd. De vanskelige omkringliggende forholdene blir ofte underkomminsert til fordel for et uheldig symptomfokus, ifølge Torkildsen.

Hun etterlyser spørsmålet "hvorfor" når barn og unge viser tilpasningsvansker i livet.

Vi må gå fra et tyngre til et yngre perspektiv, konkluderer Torkildsen. 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer