Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterHvis vi vil gi vår ungdom et godt og langt liv, kan vi begynne med å sørge for at ingen av dem blir ensomme og utestengte fra samfunnet.

Dette skriver psykolog Kari Lossius i et innlegg på BT.no.

Hun skildrer tiltak som i større grad kan ivareta mennesker som allerede har utviklet alvorlige rusproblemer, og etterlyser en innsats som kan forebygge at unge mennesker utvikler disse vanskene.

Hun nevner i innlegget seks områder som etter hennes mening utgjør særlige ruspolitiske utfordringer idag.

 

 1. Behov for betydelig innsats innen pleie og omsorg

  Kari Lossius viser den til årlige rapporten fra EMCDDA, som påpeker at heroin fremdeles er det mest utbredte illegale rusmiddelet blant rusmiddelavhengige i Europa. Siste års trend er at populariteten av stoffet er dalende, og alderen på brukerne er økende.

  En utfordring som Lossius trekker fram i denne sammenheng er at det vil være et stort behov for kommunale pleie- og omsorgstjenester innen rus og eldreomsorg i årene som kommer.

 2. Sats på behandling framfor straff

  Neste utfordring skildres på følgende måte:

  Dagens marked er mer sammensatt enn tidligere og det tilbyr flere typer rusmidler. Mengden av syntetiske rusmidler øker parallelt med et større tilfang av legemidler som opiater og benzodiazepiner.

  Det er mange kyniske aktører inne i dette markedet. Kari Lossius påpeker:

  I årene som kommer bør vi i enda større grad tilrettelegge for at mennesker med en illegal rusmiddelavhengighet får behandling ikke straff.

 3. Høy tilgjengelighet for nye syntetiske rusmidler

  Neste utfordring er knyttet til den nye produksjonen av nye narkotiske stoffer - syntetiske rusmidler - som samtidig gir en økt tilgjengelighet. Lossius skriver:

  Vi trenger ikke en «Nygårdspark» for å få tak i dop. Vi kan sitte hjemme i godstolen, bestille ønsket rusmiddel over nettet, og vente på at det dumper ned i postkassen vår i små fargerike poser som til forveksling ligner blomsterfrø eller godteri.

 4. Vi "henger etter" i kunnskapen om de nyeste stoffene

  Kari Lossius viser videre til at innmarsjen av de illegale syntetiske rusmidlene skaper ytterligere utfordringer. Riktig nok vet man litt om hvilke kjemikalier som inngår i disse nye stoffene; men samtidig vet verken brukere og hjelpeapparet særlig mye om hvordan de faktisk virker. Lossius spør:

  Hvordan skal vi for eksempel sikre saklig informasjon til unge om skadevirkninger når vi, de voksne, ikke har tilstrekkelig kunnskap om det vi skal snakke om?

  Og hvordan skal vi forholde oss når unge via nettet vet mer om stoffet de putter i seg, enn det vi «ekspertene» gjør?

 5. Tiltak som sikrer liv og helse - blant alvorlig rusavhengige

  Kari Lossius viser til at Norge ligger høyt i europeisk målestokk i forhold til dødeligheten blant alvorlig rusavhengige. Det er derfor behov for tiltak som sikrer liv og helse blant mennesker med tunge rusproblemer. Hun skriver:

  Brukergrupper og fagfolk har i mange år påpekt behovet for økt satsing innen bolig, arbeid, behandling og ettervern. Det er bare å sette i gang.

 6. Sats på forebygging!

  Sjette utfordring handler om å tenke framover, ifølge Kari Lossius. Hun skriver:

  Hva må til for at unge mennesker kan få leve livene sine uten å utvikle en eller annen form for alvorlig avhengighet? Og hvordan skal vi hjelpe de som allerede sliter med en avhengighet.

  Poenget er at det er behov for forebyggende innsatser - og en slik innsats trenger ikke nødvendigvis å være direkte knyttet til rus og rusmidler. Å bekjempe ensomhet og utestengelse er sterkt framhevd i innlegget:

  Felles for gode tiltak er at de fokuserer på inkludering og at vi alle har et grunnleggende behov for å få delta i et fellesskap.

 

 

Kilde

 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…