Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

At NRK ukritisk fremstiller en av de mest skadelige strategiene for å håndtere angst, som en slags positiv utvei, er naivt og potensielt farlig, skriver to psykologer om helgens NRK-sak om Simen (24), som lever av "å være drita på direkten".

Bilde: av Orkhan Farmanli på UnsplashDette kommer fram i et innlegg skrevet av psykologene Fredrik Lian og Jørgen Flor på Medier24.

Innlegget var en kritikk av en opprinnelig sak på NRK.no.

 

En gladhistorie om rus og angst?

De skriver videre:

I helgen kunne vi i NRK lese om Simen, som lever av å være drita på direktenI artikkelen kommer det fram at Simen tidligere slet med sosial angst men at han nå tjener tusenvis av kroner på at folk ser på at han drikker og har fest hjemme på gutterommet.

Kort fra den opprinnelige saken: 

– Nå skal dere snart få være med på en fyllestream, som det heter. Det er en stream der jeg drikker alkohol. 

En fyllestrøm koster ingenting å se på. Likevel betaler publikum bra. Så bra at Simen i august i fjor vinket farvel til NAV-systemet angsten førte ham inn i. Nå lever han av pengene han får for fyllestrømmene sine.

 

Video fra NRK-saken

 

 

Frisk av alkohol?

Psykologene er kritiske til sakens vinkling som kan gi inntrykk av det å drikke seg full i dette tilfellet var en vellykket mestringsstrategi i møte med angst. 

 

Fredrik Lian og Jørgen Flor skriver om dette:

Som psykologer ser vi med bekymring på at NRK fremstiller Simen som frisk fra sin angst på grunn av internett og alkohol, og som i verste fall villeder mennesker som sliter med angst til å se på alkohol som en løsning. I beste fall går NRK glipp av en gylden mulighet til folkeopplysning om hvordan angst faktisk fungerer.

 

Nær sammenheng mellom sosial angst og rusproblemer

De underbygger poenget sitt med å vise til at angst - og i særlig grad sosial angst - er en vanlig grunn for nettopp rusmisbruk. Psykologene skriver:

Sosial angst dreier seg om en overstadig frykt for å bli kritisert eller negativt vurdert av andre og at andre skal se at man er engstelig. Svetting, rødming, å fremstå som stille eller andre tegn på indre uro og usikkerhet forsøkes å skjules og forhindres i frykt for negative vurderinger eller reaksjoner fra andre.

Ubehandlet sosial angst og overdrevent alkoholforbruk henger tett sammen, og det er godt dokumentert at sosial angst gir økt sannsynlighet for alkoholmisbruk. Så mye som hver fjerde mann med sosial angst har også et alkoholmisbruk.

 

Ikke angstdempende

De legger til at alkoholbruken slett ikke virker angstdempende når det kommer til stykket. Lian og Flor skriver: 

Alkoholen demper angst de timene du er påvirket, men de neste dagene vil angsten øke. Alkohol forverrer ofte sosial angst på lengre sikt, og mange fanges i en ond spiral hvor alkoholpåført angst etterfølges av stadig mer alkohol.

Lian og Flor avslutter innlegget slik: 

[D]et er ingen motsetningsforhold mellom å streame fyll og det å ha sosial angst.

Det er fint å lese at Simen har kommet seg ut av vanskene sine, men at NRK ukritisk fremstiller en av de mest skadelige strategiene for å håndtere angst, som en slags positiv utvei er naivt og potensielt farlig.

 

Kilde

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer