facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om rusproblemer

Siste nyheter om rusproblemer - Siste nyheter om psykisk helse


Når du drikker deg full varer den negative effekten på din tenke- og prestasjonsevne lenger enn du tror, ifølge en ny studie.

Bilde: av Darwin Vegher på UnsplashDette kommer fram i en nyhetssak på forskningssiden Eurekalert.

De skriver:

Forskningsfunn som er publisert i tidsskriftet Addiction av psykologer ved Universitetet i Bath, viser at kognitive nedsettelser som er forbundet med at man drikker seg full også er til stede dagen etter, selv når det er lite eller ingenting alkohol igjen i blodet.

Nærmere bestemt belyser studien hvordan hangover fører til dårligere oppmerksomhetsevne, hukommelse og psykomotoriske evner som koordinasjon og hurtighet, og at alle disse evnene er nedsatt sammenlignet med når man ikke har drukket seg full dagen i forkant.

Studien er nærmere bestemt en review-studie som har gjennomgått forskningslitteraturen på negative kognitive effekter av hangover fra drikking dagen i forkant.Dr Sally Adams forteller til Eurekalert:

Våre funn demonstrerer at hangover kan ha alvorlige konsekvenser for prestasjonsevnenen og hverdagsaktiviteter som det å kjøre bil eller i forhold til arbeidsevnen, for eksempel i forhold til konsentrasjon og hukommelse.

Hun legger til:Disse funnene understreker også behovet for mer forskning på hvordan hangover fra alkoholbruk kan ha betydning på individuelt plan for helse og velvære, men også på samfunnsmessig plan knyttet til trygghet og økonomi.

 

Studien enkelt forklart

 

Kilde

 

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om rusproblemer

9 av 10 rusmisbrukere har en psykisk lidelse

En norsk studie viser at ni av ti med diagnostisert rusmisbruk eller rusavhengighet, som fikk hjelp i spesialisthelsetjenesten for første gang, også hadde andre psykiske lidelser i tillegg. Dette skriver Dagens Medisin.
Rusproblemer

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter