Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Ungdom med rusproblemer plukkes opp for sent, mener forskeren, som vil ha mer rusforebygging i skolen.Dette skriver NRK Hordaland i en sak som omhandler en ny studie fra forskere ved Uni Research Helse i Bergen og Kompetansesenter for rusforskning i Helse Vest som viser at det er en klar sammenheng mellom ungdom som ruser seg og dårlige skoleprestasjoner.

NRK Hordaland siterer psykolog Ove Heradstveit som er førsteforfatter i studien som er publisert i Frontiers in Psychology:

De som ruser seg gjør det dårligere på skolen. Det ser vi både på karakterer, og på fraværet. Det var en bekreftelse på noe man kunne anta, men som måtte undersøkes for å kunne slå det fast

 

Video om ungdom og bruk av rusmidler

Denne videoen er laget av psykolog Ove Heradstveit, som er forsker ved Uni Research Helse og Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR). 

 

Sterkere sammenheng jo sterkere rusproblemer

I saken på NRK Hordaland kommer det også fram at bruk av rusmidler hang sammen med lave karakterer og høyt fravær, uavhengig av om ungdommene hadde samtidige psykiske problemer, på tvers av kjønn, og uavhengig av hvilket sosialt lag ungdommene kom ifra.

Dette illustrerer godt at det å bruke rusmidler i seg selv kan ha negativ innvirkning på skolefungering, og ikke bare for de ungdommene som strever psykisk eller som har en lav sosioøkonomisk status.

Dessuten var sammenhengen tydeligere jo større rusproblemer ungdom har.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer