hjelptilhjelp banner

Ungdom med rusproblemer plukkes opp for sent, mener forskeren, som vil ha mer rusforebygging i skolen.

Dette skriver NRK Hordaland i en sak som omhandler en ny studie fra forskere ved Uni Research Helse i Bergen og Kompetansesenter for rusforskning i Helse Vest som viser at det er en klar sammenheng mellom ungdom som ruser seg og dårlige skoleprestasjoner.NRK Hordaland siterer psykolog Ove Heradstveit som er førsteforfatter i studien som er publisert i Frontiers in Psychology:

De som ruser seg gjør det dårligere på skolen. Det ser vi både på karakterer, og på fraværet. Det var en bekreftelse på noe man kunne anta, men som måtte undersøkes for å kunne slå det fast

 

Video om ungdom og bruk av rusmidler

Denne videoen er laget av psykolog Ove Heradstveit, som er forsker ved Uni Research Helse og Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR). 

 

Sterkere sammenheng jo sterkere rusproblemer

I saken på NRK Hordaland kommer det også fram at bruk av rusmidler hang sammen med lave karakterer og høyt fravær, uavhengig av om ungdommene hadde samtidige psykiske problemer, på tvers av kjønn, og uavhengig av hvilket sosialt lag ungdommene kom ifra.

Dette illustrerer godt at det å bruke rusmidler i seg selv kan ha negativ innvirkning på skolefungering, og ikke bare for de ungdommene som strever psykisk eller som har en lav sosioøkonomisk status.

Dessuten var sammenhengen tydeligere jo større rusproblemer ungdom har.

Les mer om rusproblemer

Rusproblemer

Sjekk om du drikker for mye

Har du kontroll på drikkingen din? Sjekk om du er i faresonen, og få tips til hvordan du…