Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

En form for "virtual-reality"-terapi kan hjelpe mennesker med alkoholavhengighet til å redusere suget etter alkohol, ifølge en helt ny studie. Fra før er virtual reality prøvd ut i eksponeringsbehandling ved blant annet fobier og PTSD. 

Dette kommer fram i en nyhetsmelding fra Eurekalert.org 

Virtual reality har blitt brukt i behandling av fobier og PTSD

Funnene er basert på en studie som skal publiseres i tidsskriftet Journal of Studies on Alcohol and Drugs juli 2015. Det var en liten studie som kun inkluderte 12 pasienter, men forskerne forteller at de er optimistiske til potensialet for bruk av virtual reality i terapi for alkoholrelaterte lidelser.

Denne teknologien er allerede populært innen psykologi og psykiatri, sier seniorforsker Doug Hyun Han som er en av forskerne.

Eurekalert skriver videre:

Virtual reality-terapi har blitt brukt til å behandle fobier og posttraumatisk stresslidelse. Idéen er å eksponere folk for situasjoner som utløser frykt og angst, innenfor en trygg og kontrollert ramme. Gjennom dette vil man trenes til å bedre kunne håndtere slike situasjoner i det virkelige liv.

 

Mindre kjent om virtual reality kan hjelpe ved rusproblemer

Mindre er kjent om hvorvidt Virtual Reality kan hjelpe mennesker med rusrelaterte problemer. Det finnes fra tidligere noe forskningsmessig støtte for at slik behandling kan redusere folks craving (suget) etter tobakk og alkohol, ifølge Doug Hyun Han.

Eurekalert skriver:

I studien ble 12 pasienter som skulle behandles for alkoholavhengighet rekruttert. Alle gikk gjennom en ukes avrusing, for så å få behandling gjennom 10 økter av virtual-reality terapi to ganger i uken over et tidsrom på fem uker.

Behandlingsøktene involverte tre forskjellige virtuelle scener: En i en avslappende setting; en annen i en "høy-risiko" situasjon der pasientene var i en restaurant med andre mennesker som drakk alkohol; og en tredje situasjon som skulle skape aversjon for bruk av alkohol. I sistnevnte situasjon var pasientene omgitt av synsinntrykk, lyder og lukter knyttet til at folk ble syke av for mye alkohol.

  

Hjerneendringer etter fullført behandling

En av måtene forskerne kunne få svar på hvor vidt behandlingen hadde effekt, var gjennom bruk av hjerneavbildeningsteknologi. Eurekalert skriver:

Før pasientene begynte behandlingen, gjennomgikk alle pasientene positronemisjonstomografi (PET)- og computertomografi (CT)-hjerneskanning, som gjorde forskerne i stand til å undersøke pasientenes metabolisme i hjernen. Det viste seg at, sammenlignet med en gruppe friske mennesker, hadde de alkoholavhengige pasienter før oppstart av behandling en høyere metabolisme i hjernens limbiske system - som indikerer en økt følsomhet for stimuli, som alkohol.

Etter behandling med virtual reality-terapi hadde imidlertid bildet endret seg. Pasientenes overaktive metabolisme i hjernen var blitt redusert, noe som ifølge Doug Hyun Han, kunne indikere at de ville oppleve mindre grad av craving (sug) etter alkohol.

Forskerne oppsummerer med at virtual reality kan være en lovende tilnærming til behandling ved alkoholavhengighet. Det er delvis fordi det setter pasienter i situasjoner som ligner på det virkelige livet, og som krever en aktiv deltakelse. Behandlingsøktene ble også "skreddersydd" for den enkelte, ifølge forskerne.

Samtidig er det behov for større, prospektive studier for å undersøkt om virtual reality-terapi kan bidra til at pasienter forbli rusfrie og unngår tilbakefall.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer