Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Rusforskere ved KORFOR som over en årrekke har jobbet tett oppimot mennesker med rusproblemer fikk seg en tankevekker: - De så at de som er berørte av avhengighet, vet lite om hva det egentlig er. Derfor besluttet de å lage en kveldsskole om rus og avhengighet - og den positive responsen har ikke latt vente på seg.

Bilde: av William Fleury på Unsplash Dette er noe av det som kommer fram i en artikkel fra magasinet Rus og Samfunn, som fulgte ett av Kveldsskole-arrangementene som ble gjennomført i høst - til fulle hus.

 

Kveldsskole om rus og avhengighet

De skriver videre at Kveldsskolen holdes i regi av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), og at idéen blant annet kom fram i arbeidet med  Stayer-studien, som er en studie som følger flere hundre mennesker med rusproblematikk over en tiårsperiode.

Arbeidet med studien... ble en tankevekker: De så at de som er berørte av avhengighet, vet lite om hva det egentlig er. Hva skal vi gjøre med det, tenkte de. Jo, vi må gjøre forskningen vår mer forståelig. 

På Kveldsskolen er det nettopp dette som er målet. Der forteller erfarne forskere om rus og avhengighet på en måte som gjør budskapet forståelig og håndgripelig for folk flest, og ikke minst for mennesker som selv er berørt av rusproblematikk.

 

- Det betaler seg å bli rusfri

Psykolog Egon Hagen er blant de som forteller om sin forskning på Kveldsskolen. Han forteller i følge Rus og Samfunn:

Det varierer fra person til person hva som skjer med hjernen når den blir rusfri, men de fleste vil gradvis oppleve at fargene kommer tilbake til livet.

Han har selv forsket på kognitive effekter av å holde seg rusfri - hvor Stayer-studien har utgjort den sentrale datakilden - og hans budskap er både enkelt og klart. Egon Hagen forteller:

Det betaler seg å blir rusfri. Hjernen gir respons, og etter ett år uten rus er det rett og slett en dramatisk, positiv effekt på funksjoner som gir bedre livskvalitet. En stor del av publikum denne kvelden er nettopp de det angår: Rusavhengige, tidligere rusavhengige og pårørende.

 

Høyaktuelle temaer

Kveldsskolen til KORFOR vil også ta opp en rekke andre temaer i tilknytning til rus og rusproblematikk i tiden framover. 

Blant temaene som gjenstår på arrangementene denne høsten er hvordan man kan forbli rusfri, samt hvordan hjelpeapparatet fungerer for mennesker med rusproblemer og hvordan dette kan bli bedre. 

Gikk du glipp av de første arrangementene i høst? Da kommer det en ny sjanse til våren. 

 

Blogg om rus og avhengighet

En av forskerne ved KORFOR, Thomas Solgård Svendsen, har også opprettet en egen blogg som er spesielt viet til rus og avhengighetsproblematikk.

På denne bloggen vil du også kunne lese fra Kveldsskolen-samlingene. 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer