Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Rusmisbruk i familien blir fremdeles hemmeligholdt, og barna i disse familiene er ikke godt nok fanget opp av hjelpeapparatet.Aftenbladet setter fokus på det skjulte rusmisbruket i familien, som rammer barna. Bakgrunnen var lanseringen av filmen "Kompani Orheim" som baserte seg på romanen med samme navn, av Tore Renberg.

Sentralt i romanen, som har sterke trekk fra forfatterens egen barndom, er hvordan farens rusproblemer skaper en utrygg oppvekst for sønnen Jarle Klepp. En far som drakk i helgene, men var edru resten av uka og gikk på jobben.

 

Liten oversikt over rusmisbruket

Aftenbladet stiller spørsmålet med hvor utbredt denne problemstillingen er, og hvor vidt disse barna blir fanget opp av hjelpeapparatet idag. 

Undersøkelser som er gjort i Rogalands-kommuner, viser at kommunenes helse- og omsorgstjeneste har svært liten oversikt over det mer skjulte rusmisbruket som skjer i hjemmet.

Det forteller Kjersti Egenberg, direktør ved Rogaland A-senter.

 

Blir ikke fanget opp

Det er store mørketall når det gjelder hvem som drikker så mye at det er går ut over egen helse og familielivet. Og når mørketallene er så store, er det lite sannsynlig at barn som Jarle Klepp blir fanget opp, sier Egenberg.

Men likevel er det en langt større oppmerksomhet rundt pårørende til rusmisbrukere enn det var på 1980-tallet, sier hun. Spesielt gjelder det barn med foreldre som ruser seg så mye at de har blitt fanget opp av hjelpeapparatet.

 

Behov for lavterskeltilbud

Det hun ønsker er enklere veier for personer som vil gjøre noe med et problematisk alkoholbruk.

Tidligere kunne folk ta direkte kontakt med poliklinikken hos Rogaland A-Senter og få rådgivning og hjelp. Men siden 2004 har det vært henvisningsplikt, der man må henvises via fastlege, og for noen er det et større tiltak. Men vi vet at de som kommer med rusproblemet i et tidlig stadium, trenger relativt liten hjelp for å komme ut av det. Derfor trengs lavterskeltilbud, sier direktør Kjersti Egenberg.

 

Kilde

 

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om rusproblemer

Rusproblemer

Sjekk om du drikker for mye

Har du kontroll på drikkingen din? Sjekk om du er i faresonen, og få tips til hvordan du…