Det er ditt valg: enten skriver du ut noe jeg kan sove på, eller så må jeg drikke en flaske sprit i kveld også. 

Slik lyder en vanlig problemstilling som kan oppstå i en ansvarsgruppe rundt et menneske med rusproblemer. Men hvordan hjelpe disse personene på en god måte?Setningen er hentet fra et rollespill, hvor brukerrepresentant Tommy Lunde Sjåfjell spiller en mann på 33 år som har drukket masse de siste årene - og som i sin fortvilelse retter seg mot legen i ansvarsgruppen med trusler om å ruse seg.

Hvordan forholder og håndterer de ansatte i hjelpeapparet slike problemstillinger - og hva er viktig for at brukeren kan oppleve kontakten med hjelpeapparatet som nyttig? Sjåfjell beskriver:

Den erfarne ruskonsulenten sier oppgitt «Jammen hva er ditt ansvar oppi dette Tommy?». Jeg kjenner jeg begynner å bli sint.

Han forteller at fagfolkene i rollespillet blir fort veldig opptatt av å møte den aktuelle krisen. Han skriver:

Slik kan det lett bli i møtet med mennesker med rus og psykiske lidelser. Vi blir ofte fokusert på krisene; det handler om økonomiske utfordringer, aktivitet, bolig, fysisk og psykisk helse.

På slutten av dette aktuelle rollespillet etterlyser Tommy Lunde Sjåfjell følgende:

Når skal dere spørre om jeg har en drøm eller et håp om noe annet?

Poenget hans er at det er behov for å snu på agendaen og starte dialogen med å spørre om hva som er viktig for brukeren og hvordan hjelperne kan bidra i brukerens bedringsprosess. Nettopp dette mener Tommy Lunde Sjåfjell blir en stor mangelvare i oppfølgingen av mennesker med rusproblemer. Han understreker:

I nyere retningslinjer og veiledere innen rus og psykisk helsefeltet blir recoveryorienterte tjenester vektlagt.

Et recovery-perspektiv handler det om å ha et meningsfylt hverdagsliv, å ha fokus på ressurser og framtidsorientering, og å vektlegge re-etablering av et sosialt liv og gode relasjoner.

Dette er nok noe de aller fleste tidligere brukere kjenner seg igjen i. Noe, eller noen, må klare å vekke drømmen og håpet om noe bedre! Hjelpeapparatet må fokusere på hva jeg klarer og ikke hva jeg ikke klarer.

Tommy Lunde Sjåfjell advarer mot fokus i hjelpeapparatet med et ensidig fokus på alt brukere ikke klarer, og som bare bidrar til å bekrefte håpløsheten.

Recovery-orienterte praksiser står sentralt i det som brukerrepresentanten anbefaler. Dette fokuset må komme til syne i det aktuelle møtet mellom hjelpeapparatet og brukeren. Han avslutter:

For de som ønsker ytterligere informasjon om metodikken og tankegangen bak så kan det henvises til artikkel.  «Å sette brukeren i sentrum - allerede som student» i tidsskrift for den Norske legeforening. 

 

Kilde